+359 894 42 11 61

КФН потвърди: Crediport Ins отговаря на всички законови изисквания

Първата проверка на застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС и платформата за онлайн застраховане от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) приключи успешно!

Alt text

Регулаторът имаше за цел да установи спазват ли се разпоредбите на Кодекса за застраховане и подзаконовите нормативни актове при извършване на дейността по застрахователно посредничество. Горди сме да споделим, че по всички проверявани направления отговаряме в пълна степен на законовите изисквания.

Проверката на дейността беше извършена от управление „Застрахователен надзор“ към Комисията и обхвана следните области:

Не са открити нарушения по нито една от проверяваните области.

КФН направи детайлен преглед и на автоматизираните решения за сключване на застраховки Домашно имущество, Задължителна Гражданска отговорност на автомобилиста и Професионални отговорности. Тук също нямаше изненади – предоставяне на удобство за клиента при пълно спазване на закона.

Висока е оценката, която получихме от Комисия за финансов надзор, относно интегрираното решение за подписване на документите от страните с квалифицирани електронни подписи при спазване изискванията на чл. 332, ал. 1 от Кодекса за застраховане за сключване на застрахователен договор от разстояние в електронна форма.

Благодарим за обективната оценка на Регулатора. Продължаваме да развиваме платформата в услуга на вас – нашите клиенти и в пълно съответствие със законовите изисквания.