КФН потвърди: Crediport Ins отговаря на всички законови изисквания

Първата проверка на застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС и платформата за онлайн застраховане от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) приключи успешно!

КФН потвърди: Crediport Ins отговаря на всички законови изисквания

Регулаторът имаше за цел да установи спазват ли се разпоредбите на Кодекса за застраховане и подзаконовите нормативни актове при извършване на дейността по застрахователно посредничество. Горди сме да споделим, че по всички проверявани направления отговаряме в пълна степен на законовите изисквания.

Проверката на дейността беше извършена от управление „Застрахователен надзор“ към Комисията и обхвана следните области:

  • Преглед на уебсайт на КРЕДИПОРТ ИНС, включително на Общи условия за ползване и каналите за разпространение на застрахователни продукти
  • Спазване на разпоредбите за предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователни договори от разстояние и осъществяване на разплащания.
  • Предоставяне на информация на ползвателите на застрахователни услуги.
  • Квалификация на служителите на брокера и проведени обучения.
  • Проверка за начините на гарантиране дейността на брокера.
  • Спазване сроковете за превод на получените премии и събрани вноски към застрахователя.
  • Договорни взаимоотношения между застрахователния брокер и застрахователите.
  • Спазване на изискването за поддържане на организация за разглеждане на жалби съгласно чл. 290, ал. 2 от КЗ.

Не са открити нарушения по нито една от проверяваните области.

КФН направи детайлен преглед и на автоматизираните решения за сключване на застраховки Домашно имущество, Задължителна Гражданска отговорност на автомобилиста и Професионални отговорности. Тук също нямаше изненади – предоставяне на удобство за клиента при пълно спазване на закона.

Висока е оценката, която получихме от Комисия за финансов надзор, относно интегрираното решение за подписване на документите от страните с квалифицирани електронни подписи при спазване изискванията на чл. 332, ал. 1 от Кодекса за застраховане за сключване на застрахователен договор от разстояние в електронна форма.

Благодарим за обективната оценка на Регулатора. Продължаваме да развиваме платформата в услуга на вас – нашите клиенти и в пълно съответствие със законовите изисквания.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли