КФН потвърди: Crediport Ins отговаря на всички законови изисквания

Първата проверка на застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС и платформата за онлайн застраховане iPORT от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) приключи успешно!

Alt text

Регулаторът имаше за цел да установи спазват ли се разпоредбите на Кодекса за застраховане и подзаконовите нормативни актове при извършване на дейността по застрахователно посредничество. Горди сме да споделим, че по всички проверявани направления отговаряме в пълна степен на законовите изисквания.

Проверката на дейността беше извършена от управление „Застрахователен надзор“ към Комисията и обхвана следните области:

  • Преглед на уебсайт с адрес www.crediport.bg, включително на Общи условия за ползване и каналите за разпространение на застрахователни продукти
  • Спазване на разпоредбите за предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователни договори от разстояние и осъществяване на разплащания.
  • Предоставяне на информация на ползвателите на застрахователни услуги.
  • Квалификация на служителите на брокера и проведени обучения.
  • Проверка за начините на гарантиране дейността на брокера.
  • Спазване сроковете за превод на получените премии и събрани вноски към застрахователя.
  • Договорни взаимоотношения между застрахователния брокер и застрахователите.
  • Спазване на изискването за поддържане на организация за разглеждане на жалби съгласно чл. 290, ал. 2 от КЗ.

Не са открити нарушения по нито една от проверяваните области.

КФН направи детайлен преглед и на автоматизираните решения за сключване на застраховки Домашно имущество, Задължителна Гражданска отговорност на автомобилиста и Професионални отговорности. Тук също нямаше изненади – предоставяне на удобство за клиента при пълно спазване на закона.

Висока е оценката, която получихме от Комисия за финансов надзор, относно интегрираното решение за подписване на документите от страните с квалифицирани електронни подписи при спазване изискванията на чл. 332, ал. 1 от Кодекса за застраховане за сключване на застрахователен договор от разстояние в електронна форма.

Благодарим за обективната оценка на Регулатора. Продължаваме да развиваме платформата в услуга на вас – нашите клиенти и в пълно съответствие със законовите изисквания.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close