+359 894 42 11 61

КФН потвърди: Crediport Ins отговаря на всички законови изисквания

Първата проверка на застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС и платформата за онлайн застраховане iPORT от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) приключи успешно!

Alt text

Регулаторът имаше за цел да установи спазват ли се разпоредбите на Кодекса за застраховане и подзаконовите нормативни актове при извършване на дейността по застрахователно посредничество. Горди сме да споделим, че по всички проверявани направления отговаряме в пълна степен на законовите изисквания.

Проверката на дейността беше извършена от управление „Застрахователен надзор“ към Комисията и обхвана следните области:

Не са открити нарушения по нито една от проверяваните области.

КФН направи детайлен преглед и на автоматизираните решения за сключване на застраховки Домашно имущество, Задължителна Гражданска отговорност на автомобилиста и Професионални отговорности. Тук също нямаше изненади – предоставяне на удобство за клиента при пълно спазване на закона.

Висока е оценката, която получихме от Комисия за финансов надзор, относно интегрираното решение за подписване на документите от страните с квалифицирани електронни подписи при спазване изискванията на чл. 332, ал. 1 от Кодекса за застраховане за сключване на застрахователен договор от разстояние в електронна форма.

Благодарим за обективната оценка на Регулатора. Продължаваме да развиваме платформата в услуга на вас – нашите клиенти и в пълно съответствие със законовите изисквания.