Оценката на кредитния риск е съществен фактор в процеса на кредитиране. Тя дава възможност на кредитиращата институция да оцени вероятността отпуснатата сума да не бъде изплатена в договорения с договора за кредит срок, а на кредитополучателя – да прецени как изглежда в очите на кредиторите т.е. дали ще получи много оферти и то при максимално добри условия.

Чрез специално създадена функционалност за оценка на кредитоспособността през Crediport, изцяло онлайн и напълно анонимно, можете да проверите, на база на индивидуални характеристики, какви са шансовете да получите оферти за кредит.

Как работи

Кредитната оценка

 • 1. Отговорете на въпросите

  С натискането на бутон „Калкулатор“ се отваря нашия функционален чат-бот, който ще Ви преведе през процеса по изготвяне на индивидуална кредитна оценка.

  Ще зададем въпроси, свързани с информация за пол, възраст, имуществен, семеен, финансов и образователен статус. За изготвяне на оценката използваме иновативен алгоритъм, базиран на изкуствен интелект, който анализирайки получените данни, търси зависимости между Вашите характеристики и тези на реални кредитополучатели с данни относно редовността на изплащане на получени от тях кредити. Алгоритъмът не може да даде еднозначен отговор дали даден човек ще плаща редовно или не, а въз основа на събраната статистическа информация за други хора със сходни характеристики, измерва каква е вероятността това да се случи и съответно каква е вероятността на основата на тази оценка да получите оферти за кредит.

  За да получите реална оценка, е изключително важно да отговаряте честно на всички въпроси. Предоставяната от Вас информация има изцяло декларативен характер, не съдържа лични данни и служи само и единствено за оценка на кредитоносимостта Ви.

 • 2. Вижте своя рейтинг

  Кредитният рейтинг се изчислява в точки и е в диапазона от 1 до 1000 точки. Съответно колкото по-висок е рейтингът, толкова по-голяма е вероятността банките и/или небанковите финансови институции да Ви предложат повече и по-добри оферти.

 • 3. Как се формира кредитният рейтинг?

  При оценка на кредитоспособността с голяма тежест са фактори като кредитна история, съотношението доход/дълг и остатъчния нетен доход.

  Кредитната история най-общо казано е Вашето кредитно досие. В него се пази информация за отпуснати кредити и редовността на тяхното обслужване. Информацията се подава ежемесечно от кредитиращите институции към Централния кредитен регистър при БНБ. Важно е да се стараете да поддържате „чиста“ кредитната си история, защото тя се пази 5 години и при влошаването ѝ силно намаляват шансовете за получаване на кредит.

  Съотношението дълг/доход се измерва, като сумата на всички кредити се съотнася към получавания доход. При месечна вноска в размер на 200 лева и нетен доход в размер на 1000 лева, съотношението дълг/доход е 20%. Допустимият размер на съотношението дълг/доход най-често е около 40% т.е. сумата на месечните вноски по кредити не трябва да е повече от 40% от нетния доход.

  Друг фактор с относително голяма тежест при оценката на кредитоспособността е изискването за определен размер на остатъчния нетен месечен доход. Необходимо условие за отпускане на кредит е семейният доход да е достатъчно висок, така че след приспадане на всички месечни плащания за всеки член от домакинството да остава определена сума. Размерът на минималната необходима сума варира в различните финансиращи институции.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close