„Ние сме AMIGO LEASING! Част от икономическата група на Евролийз Груп. Част сме от голямо семейство с дългогодишна експертиза в автомобилната индустрия и финансовия лизинг. През 2018 г. открихме нова мисия, зад която си струва да застанем.

Предлагаме лизинг на употребявани автомобили за всяка марка и модел. Нашето преимущество са ясните условия и възможността да бъдем отговорен, гъвкав и прозрачен партньор.

AMIGO LEASING е на първо място приятел. Вярваме, че най-добрите решения са тези, които взимаш с приятел до себе си и основната ни цел е да направим покупката на автомобил втора ръка лесна и приятна процедура. Ние знаем, че изборът на употребяван автомобил може да бъде труден и рискован. Затова с готовност заставаме до тези, които имат нужда от подкрепа.

Сигурни сме, че финансовата ви стабилност е важна, затова сме верен спътник във взимането на информирано решение.

Автомобилът е свобода и отговорност, той трябва да носи удовлетворение и сигурност, а верният път до него е AMIGO LEASING.“

ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 60 години, „Химимпорт” АД  се превърна в мащабна холдингова компания, която обединява над 70 дъщерни и асоциирани дружества, осъществяващи дейност в различни сектори от българската икономика - предимно в областта на транспорта и  финансите, както и в производствената сфера.

ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците,  навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. Компанията залага на компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги.

Българо-американска кредитна банка е модерна, високотехнологична институция, която отговаря адекватно на все по-високите изисквания на съвременните потребители, адаптира се бързо към променящите се условия на банковия пазар и се възползва от всички технологични новости, които могат да бъдат в услуга на клиентите й. Основните приоритети в дейността й са:

 • Екология – насърчаване на дейности, свързани с опазване на околната среда, енергийно-ефективни източници и т.н., проекти и инициативи със съществен социален отзвук в тази сфера.
 • Селско стопанство – през последните години се налага като една от най-динамичните банки в този сектор. Тя работи активно с множество клиенти в отрасъла, включително и за развитие на биоземеделието и агроекологията.

Банката работи много активно с малките и средни предприятия в страната, отчитайки плановете за тяхното бъдещо развитие, като им предлага съвременни и гъвкави решения. За индивидуалните клиенти БАКБ предлага модерни финансови продукти, гъвкави условия, конкурентни цени и високо ниво на обслужване.

Дигиталната платформа за управление на жилищни и бизнес сгради Beste е създадена от български екип и започва работа през есента на 2021 г. От тогава има стотици потребители, които виждат ползите от нея, тъй като тя съчетава в себе си решението на основни проблеми - трудното общуване между съседите, липсата на прозрачност, сложния процес при поставянето на даден проблем и намирането на решение за него, както и липсата на дигитални услуги. Beste събира под един дигитален „покрив“ домоуправители, домакинства и фирми за поддръжка, като на достъпна цена им предоставя бърз и лесен начин за общуване.

"УниКредит Булбанк е водещата банка по общи активи, корпоративни кредити и депозити в България с повече от 1 000 000 клиента.

Нашата цел е да създаваме възможности за растеж за всички заинтересовани страни, отключвайки потенциала на нашите клиенти и нашите хора в цяла Европа. Стремим се да бъдем доверен и дългосрочен партньор, който дава истинска стойност за нашите клиенти."

Застрахователна компания България Иншурънс АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България, с близо 22% пазарен дял. Дружеството е специализирано в предоставянето най-вече на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

България Иншурънс е един от най-динамично развиващите се застрахователи на пазара и затвърждава позициите си чрез предлагане на иновативни решения в областта на общото застраховане, високо качество на услугите, както и специализирани програми за подпомагане на служители, в партньорство с ICAS International.

Булстрад е търговска марка с над 55 - годишна история, наложила се като символ на  доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар. От април 2007 мажоритарен акционер на дружеството е ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП - компания с над 190 - годишна история в областта на  застраховането, чийто опит и професионализъм допринася за запазване на лидерската позиция на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП на българския застрахователен пазар и  същевременно способства за въвеждането на  нови  добри практики, целящи още по-пълно задоволяване на изискванията и  очакванията на клиентите - граждани на обединена Европа.

Булстрад предлага над 100 вида застраховки, предназначени за индивидуални клиенти и фирми.

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Като универсална търговска банка ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. Банката се стреми постоянно да разширява спектъра от финансово посредничество и работи усилено за създаване на нови и развитие на познатите продукти и услуги.

Чрез добре развитата клонова мрежа банката гарантира улеснен достъп до своята продуктова гама, като предлага адекватни и бързи решения за своите клиенти. Към настоящия момент банката разполага с общо 266 клона и офиси в страната и чужбина, които са обект на непрекъсната оптимизация с цел максимална ефективност.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява над 70 дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори. Част от тях, като ТБ “ЦКБ“ АД, ЗАД “Армеец”, и ПОАД “ЦКБ Сила”, заемат лидерски позиции във финансовата сфера.

Основен акционер на ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е „ЦКБ Груп” ЕАД. Емитентът притежава 100,00% от капитала на компанията. Застрахователното дружество е с капитал 7 400 000 лева. Капиталът на дружеството се инвестира в следните активи: държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България; банкови депозити; акции. ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клоновата мрежа на ТБ “ЦКБ“ АД, ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери. Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, което гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори.

CrediHub предоставя на потребителя бърз и лесен достъп до кредитиране, чрез управление на собствен профил. Кандидатстването и усвояването на кредит е изцяло онлайн и едновременно с това изключително сигурно.

CrediHub предлага няколко типа продукти:

 • Потребителски кредит Стандарт – от 100 до 5000 лв. с фиксирани месечни вноски
 • Кредит до заплата – до 1000 лв., които да върнеш в рамките на 30 дни
 • Ипотечен кредит – от 5000 лв. до 30 000 лв., с фиксирана лихва за целия период

CrediHub е бранд на Креди Йес ООД – една от водещите небанкови финансови институции у нас, основана през 2009 г. Компанията е специализирана в предоставяне на финансови услуги в областта на потребителското и ипотечно кредитиране с над 100 офиса в страната, а от 2019 г. развива дейност и на територията на Република Северна Македония.

Кредит плюс ООД е небанкова финансова институция оперираща от 2013г. Компанията предлага ипотечно кредитиране за физически и юридически лица при конкурентни и гъвкави условия. Екипът на Кредит плюс ООД е отдаден на мисията да осигурява достъпно финансиране на фирми и физически лица, които традиционната банкова система не желае да финансира. Целта на компанията е да бъде максимално бърза, полезна и коректна към клиентите си, за да им помогне да преодолеят временните финансови спънки, пред които са изправени.

Кредит плюс отпуска кредити до 1 млн. лева за срок до 10 години с възможност за плащане само на лихвите, като равнището им се изчислява индивидуално в зависимост от кредитната история на кандидата, оценката на обезпечението по кредита и продължителността.

Кредитекс е първата небанкова компания за ипотечни кредити в България. Компанията е създадена през 2004 г. като част от TBIF Group Нидерландия. Дружеството е придобито от групата на Хета Асет Резолюшън България в края на 2018 г. След придобиването започна активно развитие на пазара. В началото на 2020 г. Кредитекс подписа споразумение с ЕИФ за финансиране на МСП в България (План Юнкер).

Конкурентни предимства на Creditex:

 • Изключително богато ноу-хау в кредитния портфейл и управлението на риска;
 • Предоставя решения за финансиране на клиенти без достъп до банково финансиране;
 • Бързо одобрение – до 3 дни;
 • Модерен маркетингов подход

КРЕДИТ ТРЪСТ е финансова институция, част от мощната финансова група «БенчМарк», в която влизат още няколко инвестиционно-финансови компании, с дългогодишна история и опит.

Дружеството е фокусирано да помага в трудни моменти, както на физически, така и на юридически лица, предлагайки възможно най-добрите условия за ипотечен (обезпечен) кредит при влошена кредитна история или невъзможност за доказване на доход.

Ако имате проблем с някое от долуизброените, КРЕДИТ ТРЪСТ може да помогне:

 • Имате влошена кредитна история – това не е пречка за нас;
 • Не може да докажете документално доходи – ние ще разберем, това което е нужно;
 • Имате задължения към НАП или по изпълнително дело – специалисти сме в това;
 • Вашият бизнес е стартиращ, без история или нямате оборот – насреща сме;
 • Дейността Ви има сезонен характер или изпитвате недостиг на средства – само ни се обадете;
 • Имате нужда от бързо финансиране преди получаване на банков кредит – реагираме за часове;
 • Искате да изненадате семейството си с нов автомобил или ремонт на жилището си, целта за която ще използвате средствата е … неограничена.

ДаллБогг: Живот и Здраве АД е част от групата на Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – една от най-големите фирмени структури в България. Основана преди повече от 28 години, благодарение на своя професионализъм, постоянство и иновативни идеи, групата се превърна в мащабна холдингова структура – лидер на Балканите.

Непосредствено след създаването си през 2008 г., ДаллБогг с бързи темпове успя да заеме 5-то място сред общо 22 дружества, предлагащи доброволни здравноосигурителни услуги на пазара. Както е видно от официалната статистика на Комисията за финансов надзор, през годините дружеството има стабилни пазарни позиции с трайно увеличаващ се пазарен дял, нарастваща ефективност и богато портфолио.

Пенсионно-осигурителна компания Доверие АД е регистрирана на 09.05.1994 г. Компанията е акционерно дружество с двустепенна система на управление - Надзорен и Управителен съвет.  Представлява се винаги заедно, от които и да е двама от представляващите Компанията.

Капиталът на дружеството е в размер на 15 004 165 лв.

ПОК "Доверие" притежава пенсионна лицензия № 01/21.09.2000 г. за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване и управлява три пенсионни фонда, които са отделни юридически лица:

Универсален пенсионен фонд "Доверие"

На 13.02.2001 г., с решение № 1, Софийски градски съд, фирмено дело 610, регистрира Универсален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №337 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Универсален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 012.

Професионален пенсионен фонд "Доверие"

На 28.11.2000 г., с решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 13905, регистрира Професионален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №336 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Професионален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 011. 

Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

На 03.11.2000 г., с Решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 12540, регистрира Доброволен пенсионен фонд "Доверие". С Решение №335 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Доброволен пенсионен фонд "Доверие".

Белгийската КВС Груп е най-голямата банково-застрахователна група в България. Компаниите, част от КВС Груп в България, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, КВС Клон България. Те предлагат пълния спектър от финансови услуги, включително лизингови, управление на активи и факторинг.

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г. Компанията, лидер на застрахователния пазар в България, е част от белгийската банково-застрахователна група КВС от 2007 г. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ разработиха десетки иновативни услуги в продуктовото портфолио и обслужването на клиенти, които налагат както чрез отлично развита търговска мрежа, така и чрез дигитални решения, налични в електронния портал на компанията.

„Изи Асет Мениджмънт” АД или Изи Кредит (Easy Credit), както е по-известна чрез търговското си наименование, е основана през 2005 г. и е лидер в България в небанковите потребителски кредити, отпускани в дома на клиента.

В средата на 2015 г. „Изи Асет Мениджмънт" АД взе решение за учредяване на Мениджмънт Файненшъл Груп (МФГ). Целта е МФГ да  обхване в структурата си водещи компании в областта на небанковите финансови услуги. Групата на МФГ има амбициите да се утвърди като един от най-бързо развиващите се доставчици на финансови услуги в Централна и Източна Европа, благодарение на  опита, плановете и бизнес моделите на компаниите. Някои от тях са с над 10 годишна история в областта на финансовите услуги, както и с над 6000 служители и сътрудници в повече от 425 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония.

ЕРА България е част от голямото семейство на ERA Real Estate, една от водещите световни франчайз мрежи за предоставяне на услуги при продажба, отдаване под наем и финансиране покупката на жилища!

Компанията има близо 50 години глобален опит в сектора с недвижими имоти и 13 години присъствие в България чрез своите 27 офиса с над 200 добре обучени и професионално подготвени ЕРА консултанти!

Компанията е вписана в Регистъра на кредитните посредници при БНБ с № BCI000024.

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  обхваща над 63  застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества в България.

Евротръст предлага бързо, лесно и достъпно решение за електронно подписване и изпращане на документи. Без ограничения за фирми или физически лица, от комфорта на дома, благодарение на иновационна технология.

Всичко, от което се нуждаете е телефон, таблет или компютър и мобилното приложение на Евротръст.

Евротръст е доставчик на удостоверителни услуги, който разработи иновативна технология, която позволява отдалечена идентификация  и електронно подписване, валидни в целия ЕС и в съответствие с регламент 910/2014 на Европейската Комисия.

Технологията е изцяло българска и няма аналог в световен мащаб. Идеята й е да реши комплексно всички проблеми, които съществуват в електронния свят и да направи боравенето с електронни документи лесно и достъпно. Всеки, който подписва няма необходимост от допълнителни устройства и специални технически умения, а единствено от мобилен смарт телефон. Същевременно електронното подписване и електронната идентификация са лесни и интуитивни, без никакъв компромис от гледна точка на техническа сигурност и при съответствие с абсолютно всички законови изисквания.

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Fibank поддържа обширна клонова мрежа, със 125 локации в България. Банката предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания.

"Финанс хелп" ООД е регистриран кредитен посредник според Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и е вписана е вписана в регистъра на кредитните посредници при БНБ с № BCI000041.

Финанс хелп е иновативна компания, тясно специализирана в областта на кредитните консултации, покриваща целата палитра от кредитни продукти на пазара – ипотечни, фирмени и потребителски. Предлага цялостно финансово обслужване, регулярен мониторинг на текущи задължения и при необходимост и възможност – оптимизирането им чрез преструктуриране или рефинансиране. Нейните кредитни консултанти са с богат опит в областта на кредитирането. Те ще Ви предложат професионално консултиране и ще Ви помогнат да направите правилен избор между продуктите на всички банки в България.

Fintrade е небанкова финансова институция, специализирана в предлагането на кредитни услуги за финансиране на бизнеса в България. Компанията е регистрирана в БНБ и е част от групата на Мениджмънт Файненшъл Груп АД (MFG) – един от най-големите холдинги в небанковия финансов сектор в България.

Fintrade стартира дейността си през 2015 г. и само за няколко години се утвърди като един от лидерите на пазара с бизнес кредитирането. До този момент компанията е подкрепила над 8 000 малки търговски обекта и фирми в цялата страна.

Fintrade предлага продукти и услуги, които изцяло да отговарят на нуждите на бизнеса:

 • Кредитна линия Fintrade Оборот – оборотни средства от 500 лв. до 7000 лв.
 • Кредит за онлайн бизнеси Fintrade Plus – безлихвен кредит от 7 000 лв. до 15 000 лв.
 • Инвестиционен кредит Fintrade Capital
 • Fintrade Digital - нова услуга на Fintrade, която позволява изцяло онлайн кандидатстване за фирмен заем до 50 000 лв.

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 66 милиарда евро за 2018 г. С близо 71 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.

Дженерали Застраховане АД оперира на българския пазар от 2006 г. Общият брутен премиен приход на компанията за 2018 е над 169 млн. лева, което отрежда пазарен дял над 8% и седмо място.  Компанията притежава собствен медицински център - Дженерали Закрила Медико-дентален център, който е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на пациентите, осигурявайки им висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра медицинска практика.

Групама е част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles и предлага идеи и решения, така че да осигури защита и спокойствие на клиентите си във всяка една ситуация. С тази цел днес компанията предлага богато портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората, партнирайки си успешно с "Банка ДСК", както и с широка търговска мрежа от застрахователни брокери, агенти и туристически агенции в цялата страна. Дружеството има над 450 000 клиенти в България, като 95% от тях споделят удовлетвореност от продуктите и услугите на компанията.

ЮтеКредит България ЕООД e част от международната компания АС ЮтеКредит Европа, която е лидер в предлагането на потребителски кредити без изискване за обезпечение или поръчители.

ЮтеКредит България е регистрирана финансова институция от Българската Народна Банка с рег. № BGR00415.

Мисия: Да създадем най-доброто клиентско преживяване, като надхвърлим очакванията на клиента.

Ценности: Най-удобни. Най-бързи. Човечни.

Най-удобни: Чрез своите гъвкави възможности. Кредитите, които предлагаме, могат да бъдат потребителски или стокови, за срок от 1 до 12 месеца, в размер, съобразен с доходите, желанате месечна вноска и кредитоспособност на клиента.

Най-бързи: С приложението МyIute сме 24/7 до своите клиенти. MyIute е иновативна услуга, която позволява удобно, бързо и сигурно боравене с личните средства, отпуснати от нас – 24/7, от всяка точка на света. С МyIute може да се подаде заявка за кредит, да се подпише договор, а в последствие позволява на клиента да следи и управлява кредита си по всяко време.

Човечни: Кандидатстване и подписване и в офис. Според своите желания, клиентите ни могат да подадат заявка за кредит и във всеки от физическите ни офиси или при наш партньор. Нашите консултанти работят с удължено работно време, както и в събота и неделя.

ЮтеКредит: Кредити на нормални цени.

Klear е небанкова финансова институция и първата peer-2-peer платформа в България. Компанията е основана през 2015 година от Лоик льо Пишу и Лукаш Лукашевски, двама високопоставени банкови служители, които напускат добре платената си работа, за да създадат една етична и справедлива алтернатива в сферата на личното кредитиране.​ Klear среща хората, които търсят по-добра доходност за спестяванията си, и хората, които търсят кредит с по-справедливи лихви, за да създадат заедно по-добри условия за всички по веригата.

Екипът ни е обединен от желанието да сме полезни на обществото. Целта ни е да бъдем етичният иноватор в света на финансите, като се стремим не просто да трансформираме финансовата индустрия, а да я променим към по-добро.​ Винаги се стараем да намерим оптималното решение – онова, от което печелят всички. Усилията ни са насочени към това, платформата на Klear да е максимално прозрачна от гледна точка на потребителите. Стремим се да предложим на нашите клиенти много повече от добри условия, защото за нас е важно какъв е цялостният отпечатък от дейността ни. Една от големите задачи, които сме си поставили, е да подобрим финансовата грамотност на максимален брой българи, осигурявайки разнообразна информация и различни инструменти за финансово ограмотяване.

ЗК Лев Инс Ад е основана през 1996г. в София, България с капитали на израелски и български инвеститори с цел да развият бизнеса си в Европа. Дългогодишният израелски опити ноу хау в управлението на риска са в основата на разработените от компанията застрахователни продукти. Лев Инс е единствената компания в България, която внедрява иновативни технологични системи за превенция на риска по израелски модел.

Лев Инс е лидер на българския застрахователен пазар с над 13% пазарен дял по данни на КФН за 2018г.

Лайт Финанси е небанкова финансова институция, част от групата компании Лайт, които от 1994 година създават работни места и предлагат качествени продукти и услуги на българския пазар. Специализирани в ипотечно кредитиране, Лайт Финанси се затвърди на финансовия пазар като коректен, отговорен и сигурен кредитор. Компанията отпуска потребителски и бизнес кредити, обезпечени с недвижим имот на територията на цяла България, подхождайки индивидуално към всеки един клиент.

Готови сме да съдействаме на хора, изпаднали в трудна финансова ситуация. Можете да рефинансирате лошите си кредити при нас, като заедно ще изберем най-подходящите за вас условия.

Общинска банка АД е учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.

Банката вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.

Членува в Асоциацията на търговските банки в Република България, Българска фондова борса АД, Централен депозитар АД, MasterCard Incorporated.

Притежава лицензи за първичен дилър на държавни ценни книжа, инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа, оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп, касов изпълнител на бюджети, обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка.

Общинска банка поддържа кореспондентски отношения с над 300 банки от цял свят и клонова мрежа от 41 филиала и 5 офиса в 25 области и 35 населени места в страната.

Белгийската КВС Груп е най-голямата банково-застрахователна група в България. КВС Груп в България обединява дружества с дългогодишна история и богат опит. Компаниите, част от КВС Груп в България, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, КВС Клон България. Те предлагат пълния спектър от финансови услуги, включително лизингови, управление на активи и факторинг.

ОББ е учредена през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. След придобиването на ОББ от страна на белгийската група банката получи най-високия кредитен рейтинг в България по оценка на Fitch - ‘A-‘, който е по-висок от този на България. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа ОББ разполага с клонове на територията на цялата страна.

ЗАД „ОЗК-Застраховане“ (старо наименование „Общинска застрахователна компания” АД) е основано на 27.12.1996г. с мажоритарен собственик Столична община. През 2008г. общинският дял в капитала е приватизиран.

Дружеството е сред първите лицензирани за общо застраховане застрахователи - с Протокол №9 от 15.06.1998г.

ЗАД „ОЗК-Застраховане“ е член на двете браншови организации в страната - Асоциация на българските застрахователи (АБЗ) и на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ)

ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД разполага със 70 точки на присъствие в цялата страна,  в това число 12 ликвидационни центъра. Част от дистрибуторската мрежа на Компанията са и над 1500 брокери и агенти.

През годините пазарният дял и премийният приход на Дружеството се увеличават с устойчиви темпове, като в момента Компанията се е утвърдила като водеща в застраховането на публична държавна и общинска собственост.

ПБ Лични финанси е част от Пощенска банка (Юробанк България АД), четвъртата по активи банка в България. През последните години Пощенска банка е най-награждаваната банка на българския пазар с над 100 международни и местни престижни отличия, сред които: „Банка на годината“, „Най-добра банка в банкирането на дребно“, „Топ работодател“.

ПБ Лични финанси предлага разнообразно портфолио от потребителски кредити, с различни финансови продукти: кредит за лични цели, кредит за ремонт, кредит за покупка на автомобил, кредит за обединяване на задълженията, програма Привилегия, както и стоково кредитиране. Разполага със собствена клонова мрежа от 44 представителни офиса в цялата страна.

ПБ Лични финанси предоставя разнообразно портфолио от потребителски кредити до 80 000 лева с:

 • Фиксирана лихва за целия период
 • Гъвкав срок на изплащане
 • Без такса за кандидатстване
 • Без превод на заплата
 • Бърз процес и онлайн заявка

ПБ Лични финанси има водеща роля в налагането на отговорното кредитиране на практика, като всички продукти, които предлага, са с фиксиран лихвен процент и непроменящи се условия.

Пощенска банка e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране. Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 67.4 млрд. евро и 12 094 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

ПРОФИ КРЕДИТ България, е част от международната финансова група Профиреал Груп, която освен в България, оперира и в още четири страни в Средна и Източна Европа - Чехия, Словакия, Полша и Русия. От 2017 година групата разшири дейността си и в Югоизточна Азия - Филипини.

Като част от международна финансова група, ПРОФИ КРЕДИТ се развива изключително динамично, предлагайки бързи кредити за физически лица.

Дейността на дружеството в България е разпределена в 59 офиса, които покриват почти цялата територия на страната. Компанията разполага с над 600 кредитни експерти, които са готови да посетят клиента в удобно за него време и място, за да му помогнат да избере най-изгодния за него кредит.

„Софком Лизинг” ЕООД е динамична компания, чиято мисия е да предостави на клиентите си прости и достъпни заеми без скрити такси и уловки като признат лидер в кредитните услуги. Състои се от екип от професионалисти с дългогодишен опит, стремящи се да рационализират кредитния процес в полза на клиентите си чрез предоставяне на разумни, достъпни и гъвкави решения.

Дружеството предоставя кредити срещу залог на недвижими имоти и земеделска земя:
 • Без такса обслужване
 • Без скрити такси
 • Без бизнес план
 • Без доказване на доходи
 • Възможност за рефинансиране на съществуващ кредит

TBI Bank оперира в България, Румъния, Германия, Дания и Полша и е призната за една от най-печелившите банки в Югоизточна Европа през всяка от последните четири години. Обслужва повече от 1 млн. регистрирани клиенти чрез мрежа, състояща се от близо 7.000 точки на продажба. TBI Bank предизвиква утвърдения модел на банкиране, оперира като специализиран офлайн и онлайн кредитор за физически лица и малки и средни предприятия и цели да се превърне в дигитална банка от следващо поколение.

Застрахователните компании „УНИКА“ АД и „УНИКА Живот“ АД са част от международната УНИКА Иншурънс Груп – компания с над двувековна традиция и опит в застраховането.

УНИКА Груп (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. 20 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват 9,6 милиона клиенти на УНИКА в 18 страни.

Вече 25 години УНИКА България неизменно e сред водещите застрахователни компании у нас и се е утвърдила като символ на надеждност и коректност за своите клиенти и партньори. УНИКА предоставя на българските потребители модерни застрахователни решения на базата на широко продуктово портфолио по всички направления в общото застраховане и животозастраховането.

Uplease предлага финансов лизинг на автомобили до 10-годишна възраст, за лизингов период до 5 години.

Поставяйки удобството на клиента на първо място, компанията предлага персонализирана лихва спрямо индивидуалния профил и цялостно онлайн преживяване - от кандидатстването до договора.

Всеки клиент получава автоматично одобрение до минути и онлайн сключване на договор

Vendofin.com e платформа, която предоставя иновативен начин за продажба и покупка на активи и вземания чрез онлайн аукциони.

 

Едно от предимствата на платформата е, че дава възможност на продавачите сами да определят минимална цена за продажба, стартова дата и час, типа аукцион, както и неговата продължителност. По този начин се постига пълен контрол върху процес и се постига оптимална цена. Наддаването започва над минималната цена и купувачът с най-висока оферта печели. Продавачът може да определи и цена за директна покупка при която се може да се сключи сделка без провеждането на аукцион.

Сигурност, бързина и прозрачност са водещите принципи на платформата Vendofin. Сигурността на онлайн аукционите се гарантира посредством най-високи стандарти за криптиране на данните.

Ние сме лидер на пазара с повече от 10 години опит в потребителското кредитиране и сме част от Management Financial Group (MFG) - най-големият български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Viva Credit разполага с над 65 финансови центъра и изградена стабилна партньорска мрежа, която осигурява удобство при кандидатстване.

Viva Credit предлага разнообразие от продукти:

 • Пари до заплата – суми от 100 до 350 лв.
 • Специално решение за хора в златна възраст – суми от 200 до 2 000 лв.
 • Достъпен потребителски кредит - суми от 100 до 3 000 лв.
 • Потребителски кредит с висок старт – суми от 1 250 до 8 000 лв.
 • Заем срещу ипотека на имот – суми от 5 000 до 75 000 лв.

Vivus е небанкова финансова институция и е част от групата 4finance, оперираща на територията на 11 държави.

Компанията предлага на своите клиенти онлайн бързи кредити до заплата при спешна нужда от парични средства. Основните принципи, които са заложени в работата на фирмата, са прозрачност, ясни и точни условия, без скрити такси, изчерпателна и коректна информация, приятелско отношение и грижа за всеки един клиент. Vivus оперира на българския пазар от края на 2013 г. и с натрупания опит се старае винаги да покрива всички клиентски нужди и да оправдава очакванията на потребителите. Компанията осигурява на потребителите си лесна онлайн форма за кандидатстване, бързо обработване на заявките за заеми, бързо изплащане на кредити при одобрение и навременно и професионално обслужване.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close