Как работи

 • 1. Отговорете на въпросите
 • 2. Изпратете запитване

  След като попълните заявката, ние, на база на Вашите нужди и получените отговори, автоматично ще я изпратим към най-подходящите лизингодатели за оценка. Crediport е кредитен посредник и не участва по никакъв начин в разглеждането и оценяването на исканията. Нашата роля е да осигурим едновременен бърз и лесен достъп до много кредитиращи институции. От своя страна всяка кредитираща институция на база на своите вътрешни правила и процедури сама преценява дали би могла да предложи финансиране.

 • 3. Изчакайте обаждане

  В най-кратък срок от изпращане на заявката, очаквайте обаждания от лизингодатели. Имайте предвид, че вероятно кредитиращите институции ще опитат да се свържат с Вас в интервала между 9:00 – 18:00 часа в работни дни и затова е важно да можете да реагирате на обажданията им, за да проведете разговор, в който да уточните допълнителни детайли относно искания от Вас кредит. В случай, че не отговаряте на телефонните им обаждания, те няма как да преценят дали и каква оферта да Ви предложат.

  В някои случаи (например при кандидатстване за по-големи суми и при по-висока задлъжнялост) е възможно да се наложи да предоставите поръчител или съдлъжник. Помислете дали имате подходящ познат, роднина или приятел, който може да Ви съдейства.

  Също така някои лизингодатели биха могли да изискат от Вас да предоставите документи (най-често служебна бележка от работодател) за доказване на доход или други специфични документи според конкретната ситуация.

 • 4. Изберете оферта

  Лизингодателите са разгледали Вашето запитване и вече сте получили първата една или няколко оферти. Помислете дали бързината е най-важна за Вас. Ако случаят е такъв, не губете време и преминете към сключване на договор. Ако нямате спешна нужда, Ви съветваме да не бързате и да изчакате още оферти, за да можете да ги сравните и да изберете най-изгодната за Вас. Обичайно офертите имат срок на валидност поне няколко дни.

Каква е разликата между финансов и оперативен лизинг

При финансовия лизинг, лизингодателят ще закупи избрания от Вас автомобил, като плати цялата сума за него на настоящия му собственик и ще го придобие. По договор с Вас, ще Ви го предостави за ползване за утоворен срок срещу конкретна месечна вноска, като в края на перида ще го прехвърли на Ваше име. Поддръжката на автомобила, вкл. плащане на застраховки и данъци са за сметка на лизингополучателя, но често лизингодателят ги поема и ги добавя в погасителния план. Важно е да се знае, че в случай на погиване на автомобила, последиците са за сметка на лизингополучателя. Въпреки че последният не е собственик на вещта, същият ще трябва да продължи да изпълнява основното си задължение по договора за финансов лизинг, а именно: да извършва погасителни вноски.

При оперативния лизинг, лизингодателят е собственик на автомобила, който ще наемете. Той може да го е закупил от предходен собственик или да е производител и директен дистрибутор. Това прияко влияе върху гаранционните условия и поддръжката на вещта. Тук, лизингодателят ще Ви предостави само правото на ползване и в договора не е предвидено прехвърляне на собствеността. При оперативния лизинг срокът за наема е по-крътък и има възможност за отказ през периода на действие на договора, но не е предвидена възможност за покупко-продажба и лизингополучателят е задължен да върне вещта след изтичане на договора.

Примери

При покупка на нов автомобил, цена: 50 000 лева с ДДС; самоучастие от страна на клиента: 20 % (10 000 лева с ДДС); финансиране от страна на Финасити: 40 000 лева с ДДС, остатъчна стойност: 5000 лева с ДДС; срок: 36 месеца, при лихвен % - 5,95%, средна месечната вноска възлиза на 1 069.34 лева с ДДС; годишен процент на разходите: 7,95%; обща дължима сума от страна на клиента по смисъла на ЗПК: 33570.43 лева с ДДС, която включва таксата за разглеждане и оценка на кредитоспособността, главницата (стойността на финансиране), дължимата лихва, такса за услугата по регистрация на актива в КАТ, такса ЦРОЗ. По време на лизинга, лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, застраховка „Каско“, както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „ФИНАСИТИ” ЕАД.

При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close