Често задавани въпроси

За какъв кредит мога да кандидатствам?

През crediport.bg можеш да кандидатстваш за ипотечен кредит както за покупка на готов имот или имот в строеж, така и за рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит.

Екипът ни води усилени преговори с различни банкови и небанкови финансиращи институции, така че в най-скоро време да ти предложим възможността да ползваш онлайн пълния набор от кредитни продукти, които се предлагат на българския пазар – бързи кредити, потребителски кредити, покупки на лизинг и ипотечно кредитиране.

Кой може да кандидатства за кредит?

За да кандидатстваш за кредит трябва да имаш навършени 18 години, българско гражданство с постоянно местожителство в България и валидна лична карта.

За каква сума мога да кандидатствам?

В КРЕДИПОРТ можеш да кандидатстваш за сумата, която ти е необходима за покупка на избрания от теб имот. Обичайно максималното финансиране за покупка на имот е в размер до 80% от стойността на имота.

Възможно е офертите, които ще получиш, да са за по-малка сума от тази, за която кандидатстваш. Това е така, защото финансиращите институции ще проверят предоставените от теб данни, за да разберат какво е финансовото ти състояние и да преценят твоята бъдеща възможност за погасяване на кредита, Размерът на кредита до голяма степен зависи и от стойността на имота, който искаш да закупиш и който ще се използва като обезпечение по кредита.

Наистина ли всичко се случва изцяло онлайн?

Да, услугата, която предлагаме е напълно дигитална.

Попълваш заявлението си през приложението, идентифицираш се през мобилния си телефон или друго смарт устройство пред Евротръст и те ти издават дигитално квалифициран електронен подпис, с който подписваш електронно различни документи.

През профила, който ще ти създадем, можеш да следиш по всяко време за нови оферти или да пуснеш нова заявка винаги, когато имаш нужда.

Мога ли да пусна няколко заявки за кредит?

Да, възможно е да пуснеш няколко заявки за кредит.

Важно е да се опиташ да прецениш реалните си шансове за погасяване на евентуален кредит, за да увеличиш и шансовете си за отпускане на такъв.

Съветът ни е да не пускаш различни заявки с едни и същи параметри, а да се консултираш с нас или нашите партньори при необходимост от промяна на някой от параметрите по вече записана заявка.

Колко време е срокът за изплащане на кредита?

Ти избираш какъв срок на кредита ти е най-удобен. Имай предвид, че е възможно предложените оферти да са със срок, различен от избрания от теб. Той се определя от политиките за оценка на риска на отделните кредитни институции и вътрешните им правила. Съветваме те да разгледаш внимателно всички оферти, преди да вземеш решение.

Важно е да знаеш, че колкото по-дълъг е един кредит, толкова и разходите по него са по-големи.

Как се определя лихвата по кредита?

Лихвата не се определя от КРЕДИПОРТ, а от банките и кредитните институции, с които КРЕДИПОРТ работи.

Всяка кредитна институция обработва заявката ти за кредит индивидуално, а условията, които ще ти предложат, зависят от кредитната ти оценка, изготвена от тях, както и от техните вътрешни правила за оценка на риска, с които кредитните институции определят възможностите ти да погасяваш кредита.

Условията, предлагани от различните банки и кредитиращи институции варират в зависимост от това какви клиенти търсят, затова е важно да сравниш възможно най-много оферти, за да намериш най-добрите условия за своя кредит.

ВАЖНО: Попълни своята заявка за кредит, за да разбереш какви условия биха ти предложили различните финансови институции.

Колко ще ми струва?

Кандидатстването за кредит чрез КРЕДИПОРТ е напълно безплатно за теб! КРЕДИПОРТ получава комисиона единствено от кредитните институции без никакви допълнителни разходи за теб! КРЕДИПОРТ е пазарен канал за кредитиращите компании, точно като телевизионна, интернет или радио реклама.

В какъв срок ще получа сумата на отпуснатия ми кредит?

Срокът за превод на сумата зависи изцяло от банката или кредитната институция.

Обичайно сумата се превежда по сметка на продавача на имота, до 3 дни след нотариално изповядване на сделката по покупко-продажба и вписване на продажбата в Агенцията по вписвания.

Мога ли да заявя кредит при положение, че вече имам активен такъв?

Винаги, когато имаш необходимост можеш да заявиш кредит. С него можеш да обединиш всичките си задължения, за да намалиш общите си разходи. Можеш и да заявиш допълнителен кредит без да извършваш рефинансиране, а банката или кредитната институция ще прецени дали би могла да ти осигури финансиране според твоята индвидуална кредитоносимост.

Мога ли да погася кредита си предсрочно?

Можеш да погасиш кредита си предсрочно, което ще намали разходите ти по него.

Предсрочното погасяване може да бъде пълно или частично като и в двата случая трябва да информираш съответната банка или кредитна институция за намеренията си, тъй като никой друг, освен теб, няма право да се разпорежда със сумите по сметката преди да имаш падежриало задължение.

В противен случай рискуваш парите до стоят по сметката ти и всеки месец от тях да се погасява поредната вноска, но това няма да доведе до намаляване на разходите, дължими по твоя кредит.

Мога ли да променя нещо по заявката си, след като е изпратена?

Не, защото процесът по изпращане на заявката за кредит е напълно автоматизиран. След като приключиш с попълването на заявката, тя веднага се изпраща към нашите пратньори. Ако искаш да промениш някой от параметрите на кредита, който ти е необходим, можеш да се консултираш с наш сътрудник или партньор през своя профил в my.crediport.bg.

Какво е погасяване на кредит?

Погасяването на кредит е връщането на сумата, която банката или кредитиращата институция ти е „заела“. В зависимост от условията, уговорени в договора ти за кредит, погасяването на кредита става с плащането на месечни вноски в определен размер.

Как мога да плащам вноските по кредита?

Подробна информация за начините на плащане на вноските можеш да намериш в договора за кредит. Обичайно плащането на месечните вноски се извършва по банкова сметка, открита за обслужване на твоя кредит, по сметка на кредитиращата институция.

В случай, че имаш допълнителни въпроси, винаги можеш да се свържеш с кредитиралата те институция за информация и съдействие.

Какво е квалифициран електронен подпис?

Квалифицираният електронен подпис е средство за удостоверяване авторството на документи. Той е законно признат като саморъчен подпис по силата на Регламент на ЕС и се издава според най-високите нива на сигурност. Всеки документ, подписан с него, има същата сила и валидност, както ако го подпишеш на хартия.

Квалифицираният електронен подпис дава безспорна гаранция за твоята идентичност. Той прави невъзможно фалшифицирането на документите ти, запазва тайната на комуникацията и превръща електронния документ в официален. Можеш да го използваш за персонална идентификация пред интернет приложения, при извършване на финансови трансакции, защитена и криптирана комуникация, подписване на електронни документи и извършване на дейности по автентификация.

Какво е удостоверение за електронен подпис?

Твоят електронен подпис се издава на база твоето Удостоверение или Сертификат за електронен подпис. Ако направим аналог с хартиените документи, удостоверието е химикалката, с която подписваш, а подписът е това, което остава върху документа.

Колко ще ми струва издаването на квалифициран електронен подпис от Евротръст?

Издаването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис е напълно безплатно за теб, както и подписването на документи, свързани с използането на услуги в платформата на КРЕДИПОРТ.

Законен ли е електронният подпис на Евротръст?

Не, можеш да имаш само една активна заявка за кредит. За да пуснеш нова заявка за кредит, трябва да откажеш активната или да я приключиш с подписването на договора за кредит. Ние държим да бъдем прозрачни и коректни в отношенията с нашите партньори – в твое лице като клиент и от друга страна с банките и небанковите финансови институции. Ако позволим едновременното заявяване на няколко кредита, рискуваме да подадем некоректна информация към кредиторите, което би могло да се отрази негативно и върху теб и определянето на твоята кредитна оценка.

Квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис, положен на хартия. Това произтича от чл.25, т.2 на Регламент (ЕС) 910/2014 и правилото е валидно за цяла Европа.

За да може да издава удостоверения за квалифициран електронен подпис, Евротръст е придобило специален статут на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги. Той е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия.

Сигурен и надежден ли е електронният подпис на Евротръст?

Електронният подпис на Евротръст предлага много по-високо ниво на сигурност от стандартните електронни подписи, създавани на смарт-карти.

Електронният подпис се създава чрез криптографски алгоритми за шифриране и дешифриране чрез използване на криптографски ключове. При електронните подписи на смарт карти, частният ключ за създаване на подписа се съхранява на допълнително устройство, което изисква знания, инсталиране на драйвъри и зависимост от конкретен компютър.

Разработената от Евротръст технология дава възможност частният ключ да се съхранява в отдалечен клауд-базиран хардуерен криптомодул (HSM) с най-високо ниво на защита, а не в допълнително устройство, както е при стандартните електронни подписи, нито дори в самия телефон. Поради това няма значение дали ще загубиш телефона си и на колко устройства ще го ползваш. Твоят мобилен телефон е само връзката с твоя “сейф”, където е тайният ти ключ.

За създаването на подписа се използва нещо, което имаш (твоят телефон и частният ключ, съхранен в “сейфа”) и нещо което знаеш (твоят ПИН код). За всяко влизане в приложението и подписване на документ от теб се изисква да въведеш ПИН код или друга биометрия, с която телефонът ти разполага (пръстов отпечатък, лицева картина, ирисова биометрия, гласова снимка и т.н.), а при всяко извършено подписване получаваш известяващо съобщение.

Доколкото квалифицираният електронен подпис на Евротръст се създава дистанционно, в система, до която нямат достъп нито потребителя, нито доставчикът на електронната услуга, както и поради факта, че се използват два канала - за създаването на документа и за неговото подписване, системата практически е имунизирана срещу хакерски атаки.

Колко време е валидно удостоверението за квалифициран електронен подпис?

Удостоверението за квалифициран електронен подпис, издавано от Евротръст, е валидно за срок от 2 години. След това можеш да заявиш издаването на ново квалифицирано удостоверение през мобилното приложение на Евротръст безплатно.

Какви устройства и софтуер трябва да имам?

Необходимо е да притежаваш единствено смарт устройство – мобилен телефон или таблет. То се използва за подписване. Приложението се поддържа за операционни системи iOS (версия 10.0 и сл.) и Android (версия 5.0 и сл.). Не е нужно да инсталираш допълнителни устройства, карточетци, софтуер, или да имаш специални технически познания.