Застраховки Имущество

Застраховките Имущество осигуряват защита от непредвидени събития както на къщи, апартаменти, специални сгради и постройки (гаражи, басейни, оранжерии, обори, площадки, огради, порти), бизнес площи, така и на движимото имущество, находящо се в тях.


Домашно имущество У дома и щастлив от Уника

Домашно имущество „У дома и щастлив“ от Уника

Научете повече
 • Изцяло онлайн, сключва се за 10 минути
 • Отстъпка в размер на 25%
 • Безплатен електронен подпис
 • Заплащане онлайн
 • Получаване по имейл, без куриери
Сключи
Домашно имущество

Застраховки "Домашно имущество"

 • Изберете от конкурентни оферти
 • На водещи застрахователни компании
 • Предложения в рамките на един работен ден
Сключи

Застраховките Имущество комбинират голям брой рискове, които в зависимост от желанията на застраховащия могат да бъдат включени в една комбинирана полица което определя индивидуална застрахователна сума в зависимост от спецификата на имуществото.

Основните покрити рискове включват природни бедствия, авария на инсталации, пожар, експлозия, наводнение, земетресение, кражба. За бизнеса, освен материалните загуби се предлагат обезщетения при прекъсване на дейността.


Видове

 • Домашно имущество
  Застраховка Домашно имущество е застраховка, осигуряваща защита на движимо и недвижимо имущество на физически лица.
 • За бизнеса
  Индустриалните имуществени застраховки осигуряват покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност. Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества.
support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли