+359 894 42 11 61

Пенсионна консултация

Пенсионна консултация относно

  1. Изчисляване на прогнозна пенсия.
  2. Съвети за балансиране на партидите в отделните стълбове.
  3. Прехвърляне на партиди с цел по-добра доходност.
Запитване

Изчисление на прогнозна пенсия

За целта е необходимо да се пресметнат:

Индивидуалният коефициент се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца – за всички месеци, участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент.

Процент осигурителен стаж - според Кодекса за социално осигуряване, ако имате осигурителен стаж от различни категории труд, трудовият стаж от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория по указан ред: всяка една пълна година и месеци осигурителен стаж след приравняването към трета категория се умножава по коефициент 1,2 и съответната пропорционална част за непълна година, за да се получи процента осигурителен стаж.

Можете да разчитате на нас за времеемките и сложни изчисления на:

Експертите ни ще Ви консултират бързо и прецизно, за да получите максимума от дългогодишната си инвестиция в пенсионното осигуряване.

Цени на услугите

  1. Въвеждаща сесия – безплатно – до 20 минутен разговор за уточняване на Вашите нужди и обсъждане на възможностите за съдействие от наша страна.
  2. Обща консултация – 10лв.
  3. Приравняване на трудов стаж от първа и втора категория към трета категория -10лв.
  4. Изчисляване на най-добър базисен три годишен период с най-висок индивидуален коефицент преди 1996 г. - 35лв.
  5. Изчисление на прогнозна пенсия или проверка на размера на пенсията от ДОО (първи стълб). - 55лв.
  6. Изчисление на прогнозна пенсия или проверка на размера на пенсията от ДЗПО (втори стълб) за родените след 31.12.1959г. - 35лв.
  7. Изчисляване на дата на песиониране според професия и категория труд. - 8лв.

При необходимост от допълнителни пояснения, моля свържете се с КРЕДИПОРТ на имейл office@crediport.bg или тел. +359 894 42 11 61