+359 894 42 11 61

Бизнес кредит

  1. Кредити от различни банки
  2. Улеснена процедура
  3. Достъпни условия

1. КРЕДИТИ ЗА ДРЕБЕН И СРЕДЕН БИЗНЕС

Едни от често заявяваните бизнес кредити при малкия бизнес са тези с ипотека и мостово финансиране. Използват се заеми за растеж и развитие на бизнеса.

Заявете

2. КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДРЕБНИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Кредити по европейски програми

Финансиране на одобрени проекти по европейски оперативни програми: "Иновации и конкурентоспособност“, "Развитие на човешките ресурси“, "Програма за морско дело и рибарство“, "Програма за развитие на селските райони“.

Заявете

Кредит по програма „Национален гаранционен фонд“ ЕАД, част от групата на „Българска банка за развитие“ АД

Осигуряване на кредитиране при облекчени изисквания за малките и средни предприятия - кредити за оборотни и за инвестиционни нужди. До 50% от размера на отпуснатия кредит се покрива по Програмата.

Заявете

Кредит по „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“ на Българска банка за развитие АД

По програмата се отпускат кредити за оборотни и за инвестиционни нужди с гаранция по програмата до 80% от размера на кредита.

Краен срок за кандидатстване за кредит по Програмата: 23.06.2021 г.

Заявете

Кредит по програма COSME

По тази програма се улеснява достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, посредством схема за споделяне на риска, осъществена благодарение на гаранцията, предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа.

Отпускат се кредити за инвестиционни и за оборотни нужди до 150 000 евро и до 10 год. с гратисен период до 5 г. По-конкретно:

  • Инвестиционни - покупка на ДМА (машини и оборудване, транспортни средства); изграждане, обновяване на производствени складове, административни площи; покупка на суровини и запаси и други;
  • Оборотни - покупка на суровини, материали, стоки, външни услуги, ДДС по инвестиционни проекти и други под формата на овърдрафт, кредитна линия или кредит на вноски;
  • Банкови гаранции за участие в търг, за добро изпълнение, за плащане и др.
Заявете

Кредити по оперативна програма „Инициатива за МСП“

Преференциални лихвени нива и облекчени изисквания за предоставяне на обезпечение за микро, малки и средни предприятия. Програмата e съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Целите на програмата са да подпомогне дейността на микро, малките и средни предприятия като предлага преференциални лихви по техните кредити и с намалени изисквания за предоставяне на обезпечение.

Заявете

3. КОРПОРАТИВНО КРЕДИТИРАНЕ

CREDiPORT дава възможност да се възползвате от банкови кредити, осигуряващи устойчиво развитие на Вашия бизнес. Предлагат се гъвкави и иновативни кредитни продукти с конкурентни условия. Клиентите с годишен оборот над 3 000 000 лв. могат да кандидатстват за кредити за покриване на нуждите им от парични средства за финансиране на оперативни разходи, закупуване на инвестиционни стоки, проектно финансиране и търговско финансиране. Може да заявите инвестиционен кредит, кредитни линии за оборотни средства (кешови, некешови или смесени), овърдрафт, финансиране на вземания и др.

Заявете

4. ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

Независимост

Предоставяме обективна оценка на пазара и споделяме информация за плюсовете и минусите на всяко решение за финансиране, тъй като не сме обвързани с никакви заемодатели.

Ефективност

Определяме най-подходящите за Вашия казус продукти и финансиращи средства и Ви осигуряваме повече свободно време да се съсредоточите върху основния бизнес.

Избор

Сравняването на различните опции за финансиране може да създаде объркване и притеснения относно условия и решения. Оценяваме различни оферти с техните предимства и недостатъци, като предлагаме подходящите за Вашия бизнес.

Експертиза

Нашата работа е да сме в крак с постоянно променящата се среда на бизнес финансирането, за да можем да продължим да запознаваме нашите клиенти с правилните продукти.


Във взаимоотношенията с нашите клиенти комуникираме открито и честно и предоставяме пълна прозрачност по време на процеса на кандидатстване за финансиране. Гордеем, че успяваме да насочим клиентите си към най-здравословните и работещи решения за бизнес финансиране.