Бизнес кредити

 • Кредити за дребен и среден бизнес
  • за извънредни нерегулярни нужди от оборотни средства;
  • за краткосрочни нужди от оборотен капитал;
  • за закупуване на професионално оборудване;
  • за закупуване, строеж или подобрения на помещения за бизнес;
  • участие в инвестиционни проекти;
  • участие в целеви национални и европейски програми

  Едни от често заявяваните бизнес кредити при малкия бизнес са тези с ипотека и мостово финансиране. Използват се заеми за растеж и развитие на бизнеса.

 • Кредити по европейски програми

  Финансиране на одобрени проекти по европейски оперативни програми: "Иновации и конкурентоспособност“, "Развитие на човешките ресурси“, "Програма за морско дело и рибарство“, "Програма за развитие на селските райони“.

 • Кредит по програма „Национален гаранционен фонд“ ЕАД, част от групата на „Българска банка за развитие“ АД

  Осигуряване на кредитиране при облекчени изисквания за малките и средни предприятия - кредити за оборотни и за инвестиционни нужди. До 50% от размера на отпуснатия кредит се покрива по Програмата.

 • Кредит по програма COSME

  По тази програма се улеснява достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, посредством схема за споделяне на риска, осъществена благодарение на гаранцията, предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа.

  Отпускат се кредити за инвестиционни и за оборотни нужди до 150 000 евро и до 10 год. с гратисен период до 5 г. По-конкретно:

  • Инвестиционни - покупка на ДМА (машини и оборудване, транспортни средства); изграждане, обновяване на производствени складове, административни площи; покупка на суровини и запаси и други;
  • Оборотни - покупка на суровини, материали, стоки, външни услуги, ДДС по инвестиционни проекти и други под формата на овърдрафт, кредитна линия или кредит на вноски;
  • Банкови гаранции за участие в търг, за добро изпълнение, за плащане и др.
 • Кредити по оперативна програма „Инициатива за МСП“

  Преференциални лихвени нива и облекчени изисквания за предоставяне на обезпечение за микро, малки и средни предприятия. Програмата e съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Целите на програмата са да подпомогне дейността на микро, малките и средни предприятия като предлага преференциални лихви по техните кредити и с намалени изисквания за предоставяне на обезпечение.

 • Корпоративно кредитиране

  CREDiPORT дава възможност да се възползвате от банкови кредити, осигуряващи устойчиво развитие на Вашия бизнес. Предлагат се гъвкави и иновативни кредитни продукти с конкурентни условия. Клиентите с годишен оборот над 3 000 000 лв. могат да кандидатстват за кредити за покриване на нуждите им от парични средства за финансиране на оперативни разходи, закупуване на инвестиционни стоки, проектно финансиране и търговско финансиране. Може да заявите инвестиционен кредит, кредитни линии за оборотни средства (кешови, некешови или смесени), овърдрафт, финансиране на вземания и др.

Предимства на нашите услуги за бизнеса

 • Независимост
  Предоставяме обективна оценка на пазара и споделяме информация за плюсовете и минусите на всяко решение за финансиране, тъй като не сме обвързани с никакви заемодатели.
 • Ефективност
  Сравняването на различните опции за финансиране може да създаде объркване и притеснения относно условия и решения. Оценяваме различни оферти с техните предимства и недостатъци, като предлагаме подходящите за Вашия бизнес.
 • Избор
  Предоставяме обективна оценка на пазара и споделяме информация за плюсовете и минусите на всяко решение за финансиране, тъй като не сме обвързани с никакви заемодатели.
 • Експертиза
  Нашата работа е да сме в крак с постоянно променящата се среда на бизнес финансирането, за да можем да продължим да запознаваме нашите клиенти с правилните продукти.

Във взаимоотношенията с нашите клиенти комуникираме открито и честно и предоставяме пълна прозрачност по време на процеса на кандидатстване за финансиране. Гордеем, че успяваме да насочим клиентите си към най-здравословните и работещи решения за бизнес финансиране.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли