Параметри на потребителския кредит

Кредипорт АД е регистриран кредитен посредник. Работим единствено с лицензирани финансови институции, които са под надзора на БНБ. Партнираме си с много банки и небанкови финансови институции, сред които Пощенска банка, Алианц Банк България, Банка ДСК, ОББ, Българо-американска кредитна банка, Клиър Лендинг, ЦКБ, Ти Би Ай Банк, БНП Париба, Изикредит, Профикредит, Вивус.

Услугата ни е напълно безплатна за нашите клиенти.

 • Кредитополучател:
  физическо лице, навършило 18 години, с българско гражданство, постоянно местожителство в България и валидна лична карта;
 • Цел на кредита:
  текущи нужди, покупка на стоки, покупка на автомобил, ремонт на жилище, обединяване на задължения, плащане на сметки, обучение, екскурзия или друго;
 • Срок на кредита:
  от 1 до 120 месеца;
 • Валута:
  лева;
 • Максимална сума на кредита:
  80 000 лева;
 • Погасяване:
  равни или намаляващи месечни вноски;
 • Годишен лихвен процент:
  фиксиран или променлив;
 • Годишен процент на разходите /ГПР/:
  ГПР по отпусканите кредити е от 4% до 50% и е не по-висок от петкратния размер на законната лихва за просрочени парични задължения, определена постановление на Министерския съвет на Република България;
 • Такси и комисиони:
  според тарифата на съответната банка;
 • Обезпечение:
  по преценка на кредитиращата институция е възможно да бъде изискан залог на бъдещи вземания или включване на кредитоспособен съдлъжник;

Пример

За кредит в размер на 20 000 лева при фиксиран ГЛП* в размер на 5,9% със срок на изплащане 60 месеца месечната вноска е в размер на 385,73 лв., ГПР**: 6,95% с включена еднократна такса ангажимент*** в размер на 2% от отпуснатия кредит. Обща сума за плащане: 23 143,80 лева.

* ГЛП: Годишен лихвен процент – фиксиран или променлив;

** ГПР: Годишен процент на разходите - отразява реалната цена на кредита, включваща всички дължими лихви, такси и комисиони от кредитополучателя и е представен като процент от сумата на кредита за период от 1 година;

*** Размерът и видът на таксата могат да варират при различните банки и финансови институции. Най-често срещаните такси са: такса за кандидатстване, оценка и анализ на кредитоспособността; такса за усвояване на кредит; такса ангажимент (при фиксирани условия напр. фиксиран лихвен процент); такса за откриване, поддържане на сметка или задължителна пакетна програма, свързана с обслужването на кредита.

Как работи

 • 1. Отговорете на въпросите

  С натискането на бутон „Заяви“ се стартира нашия функционален чат-бот, който ще Ви задава въпроси, чиито отговори ни помагат да се ориентираме към кои кредитори да насочим Вашата заявка, така че да увеличим максимално шансовете Ви за получаване на повече и по-добри оферти за потребителски кредит.

  Повечето отговори са предефинирани т.е. трябва да изберете най-подходящата от няколко опции. Постарали сме да осигурим бързо и забавно попълване на иначе скучните формуляри, свързани с кандидатстването за кредит. Освен това формата е еднакво удобна за попълване както от компютър, така и от мобилен телефон.

  Важно е да знаете, че трябва да отговаряте честно на всички въпроси, тъй като кредитиращите институции имат достъп до регистри като НОИ (за проверка на трудов статус и доходите, които получавате по трудовото си правоотношение), ЦКР (за проверка на кредитна история), ГРАО (за проверка на семеен статус и броя на членовете в домакинството) и ще сравнят подадената от Вас информация с тях. В случай, че констатират несъответствия, е твърде вероятно да не желаят да разгледат искането за кредит или да не предложат оферта.

 • 2. Изпратете запитване за потребителски кредит

  След като попълните заявката за кредит, ние, на база на Вашите нужди и получените отговори, автоматично ще я изпратим към най-подходящите кредитори за оценка. Crediport е кредитен посредник и не участва по никакъв начин в разглеждането и оценяването на исканията за кредит. Нашата роля е да осигурим едновременен бърз и лесен достъп до много банки и небанкови финансови институции. От своя страна всяка кредитираща институция на база на своите вътрешни правила и процедури сама преценява дали би могла да предложи финансиране.

 • 3. Изчакайте обаждане

  В най-кратък срок от изпращане на заявката, очаквайте обаждания от кредитори. Имайте предвид, че вероятно кредитиращите институции ще опитат да се свържат с Вас в интервала между 9:00 – 18:00 часа в работни дни и затова е важно да можете да реагирате на обажданията им, за да проведете разговор, в който да уточните допълнителни детайли относно искания от Вас кредит. В случай, че не отговаряте на телефонните им обаждания, те няма как да преценят дали и каква оферта да Ви предложат.

  В някои случаи (например при кандидатстване за по-големи суми и при по-висока задлъжнялост) е възможно да се наложи да предоставите поръчител или съдлъжник. Помислете дали имате подходящ познат, роднина или приятел, който може да Ви съдейства.

  Също така някои кредитори биха могли да изискат от Вас да предоставите документи (най-често служебна бележка от работодател) за доказване на доход или други специфични документи според конкретната ситуация.

 • 4. Изберете оферта

  Кредиторите са разгледали Вашето запитване за кредит и вече сте получили първата една или няколко оферти. Помислете дали бързината е най-важна за Вас. Ако случаят е такъв, не губете време и преминете към сключване на договор и усвояване на отпусната сума. Ако нямате спешна нужда, Ви съветваме да не бързате и да изчакате още оферти, за да можете да ги сравните и да изберете най-изгодната за Вас. Обичайно офертите имат срок на валидност поне няколко дни.

 • 5. Сключете договор и вземете парите

  След като изберете оферта е време да подпишете документите към договора за потребителски кредит, за да усвоите одобрената сума. Кредиторите вече са доста гъвкави и според вида на одобрения кредит (бърз кредит или потребителски кредит от банка) е възможно да Ви предложат няколко варианта за подпис – само на хартия или изцяло онлайн. Изберете най-удобния за Вас и прочетете внимателно условията по него. Подпишете го и вземи парите. Честито! Ще се радваме да Ви съдействаме отново.

 • 6. Какво да направите, ако получите отказ или не получите оферти

  Възможно е на база на предоставената от Вас, в попълнената заявка за потребителски кредит информация, да не получите обаждания и оферти. Това означава, че кредиторите са преценили, че в този момент няма как да Ви предложат кредит.

  Попаднете ли в тази ситуация е добре да помислите как да промените текущото си финансово състояние, така че след известен период от време (минимум един месец) да заявите отново желанието си за кредит.

  Добро начало е да проверите индивидуалната си Безплатна кредитна оценка, за да се ориентирате какви са реалните Ви шансове за получаване на кредит. Не Ви съветваме да изпращаш няколко заявки последователно, тъй като за кратък период от време няма как да промените значително текущите си характеристики като доход или месторабота. По-разумно е да опитате да погасите част от активните си задължения, ако имате такива, и особено в случай, че е допуснато просрочие по тях, преди да кандидатствате отново.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close