Осем съвета за изграждане и поддържане на добра кредитна история1. Започнете с откриване на кредитна карта или с теглене на кредит за закупуване на стока, която Ви е необходима:


Ако нямате кредитна история или имате ниск кредитен рейтинг, изтеглете кредит в малък размер и с ниска лихва, който ще можете да изплащате редовно. Сумите на стоковите кредити са сравнително ниски и често се срещат предложения за разсрочване на покупка без оскъпяване. Кредитните карти, от своя страна, дори и да не бъдат използвани, ще Ви помогнат да изградите дългосрочна кредитна история и ще свидетелстват за Вашата стабилност и отговорно финансово поведение.

2. Изплащайте кредитите си навреме:


Редовното и своевременно плащане на вноските Ви е от съществено значение за изграждането на добра кредитна история. Разгледайте опциите за автоматични плащания или заредете напомняния, за да гарантирате, че не пропускате плащания. Закъснелите плащания ще имат неблагоприятно въздействие върху Вашата кредитна история. Кредитните институции подават в Централния кредитен регистър информация за състоянието по отпуснатите кредити всеки месец до 15-то число за прехдодния. Не допускайте просрочие по-дълго от 30 дена, защото то ще бъде отразено в партидата Ви в ЦКР и ще остане видимо 60 месеца напред, което от своя страна ще затрудни достъпа Ви финансов ресурс на добра цена.

3. Погасете си дълговете:


Ако имате натрупани дългове, се фокусирайте върху тяхното изплащане. Не допускайте размера на месечните вноски по кредити да надхвърля 50% от доходите на домакинството Ви. Надвишаватето на този процент ще увеличи риска от забава, което не само ще Ви носи притеснения, но и би влошило кредитната Ви история.

4. Намалете броя на кредитите си:


Ограничете се в ползването на максимум два бързи кредита, един потребителски и един ипотечен кредит едновременно. Оптимизирайте бройката кредити като използвате опцията Рефинансиране. В този случай, най-полезна ще Ви е консултация с кредитен посредник, който познава добре банковия пазар и ще Ви предложи различни варианти за действие. В повечето случаи услугата е безплатна за клиента, но е добре да се уверите в това преди започване.

5. Проверявайте своята кредитна история в ЦКР поне веднъж годишно:


Редовната проверка на данните в регистъра е важна, за да се уверите, че няма грешки или пропуски, които могат да засегнат вашата кредитна история. Справка можете да получите като подадете заявка онлайн и я разпишете с квалифициран електронен подпис или входирате молба на гише в приемната на БНБ.

6. Бъдете внимателни с новите кредитни заявки:


Прекомерното кандидатстване за нови кредити може да доведе до намаляване на вашия кредитен резултат. Заявките за кредит се отразяват на вашата кредитна история и могат да подкопаят вашата кредитна надеждност.

7. Заделете финансов запас:


Направете спестявания, които можете да използвате в случай на неочаквани разходи или извънредни ситуации. Финансовият запас ще Ви помогне да изплащате своите задължения навреме и да предотвратите намаляване на Вашата кредитна надеждност.

8. Консултирайте се със специалист:


При нужда, потърсете съвет и консултация от финансов специалист или кредитен консултант. Те ще Ви помогнат да разберете Вашата текуща финансова ситуация и ще Ви предложат конкретни действия, които да отговарят на нуждите Ви.

Ако Ви е интересно да разберете какъв е текущия Ви кредитен рейтинг, можете да го направите анонимно, без предоставяне на лични данни, на нашия сайт тук

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close