Данъчно облекчение: Какво е и как e най-лесно?


Данъчно облекчение: Какво е и как e най-лесно?

Данъчните облекчения представляват важен инструмент за финансова оптимизация, който държавата предоставя на гражданите, за да насърчи социално отговорните инвестиции, защитата на здравето и благосъстоянието, както и подкрепата за културни и общественополезни инициативи.

Ето какви данъчни облекчения могат да бъдат приложени по официални данни от Национална агенция за приходите (НАП).

Най-лесно Данъчно облекчение с Застраховка "Живот“ с CREDiPORT

В светлината на предоставяните данъчни облекчения, застраховка "Живот" се очертава като привлекателен инструмент за гарантиране на финансовата стабилност и сигурност.

Сключването на застраховка "Живот" чрез CREDiPORT Ви дава не само сигурност за Вас и Вашите близки, но и да се възползвате от данъчни облекчения, които допълнително укрепват техния финансов комфорт.

За да се възползвате от тези облекчения, е необходимо в началото на всяка календарна година да получите служебна бележка за внесените през изминалата година вноски по Вашата застраховка "Живот". Тази бележка може да бъде предоставена директно от застрахователя.

След получаване на служебната бележка, следва да подадете Вашата данъчна декларация за доходите, като в нея посочите, че имате сключена застраховка "Живот" и приложите бележката към декларацията. Подаването може да стане лично в съответното данъчно подразделение или по пощата с обратна разписка.

Държавата възстановява 10% от годишната вноска по Вашата застраховка "Живот", като сумата, която може да бъде възстановена, не трябва да надвишава 10% от Вашия годишен доход.

Пример:

Това означава, че ако Вашата годишна вноска е 1 000 лв., ще получите възстановяване от 100 лв. Ако обаче вноската надвишава този лимит, възстановяването ще се ограничи до максималната допустима сума.

CREDiPORT улеснява процеса на управление на Вашите застраховки "Живот", като предоставя индивидуални консултации, помощ при избора на подходящите застрахователни покрития и пълна подкрепа при сключване на застраховката.

За повече информация и персонализирано обслужване, сключете застраховка „Живот“ с CREDiPORT, който ще Ви насочи през целия процес и ще Ви помогне да извлечете максимална полза от Вашата застраховка "Живот".

Данъчно облекчение за Доброволно Осигуряване и Застраховане

За индивидите, инвестирали в доброволно осигуряване и застраховане, включително и в застраховка "Живот", е предвидено данъчно облекчение до 10% от данъчната основа. Това облекчение ефективно стимулира личната инициатива за дългосрочна финансова сигурност и подкрепа при непредвидени житейски ситуации.

Данъчно облекчение за Осигурителен Стаж и Пенсиониране

Лицата, които внасят осигурителни вноски за допълнителен осигурителен стаж, имат право на намаление на данъчната основа със сумата на внесените вноски, това дава възможност за по-ранно и по-спокойно пенсиониране.

Данъчно облекчение за Дарения

Данъчното облекчение за дарения предоставя възможност за намаляване на данъчната основа до 65% за дарения, направени в полза на здравни заведения, образователни институции, културни проекти и други общественополезни дейности.

Данъчно облекчение за Млади Семейства

Младите семейства могат да се възползват от данъчни облекчения за лихвите, платени по ипотечни кредити, до 100 000 лв., което допринася за по-лесното придобиване на жилище и утвърждаване на семейния живот.

Облекчения за Семейства с Деца

Значително данъчно облекчение се предлага на семействата с деца. Размерът на облекчението варира според броя на децата:

  • 6,000 лв. за едно дете
  • 12,000 лв. за две деца
  • 18,000 лв. за три и повече деца

За да се възползвате от това облекчение, детето трябва да е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на страна от Европейското икономическо пространство и да не е навършило пълнолетие към 31 декември на данъчната година.

Облекчение за Деца с Увреждания

Семействата, отглеждащи деца с увреждания, могат да се възползват от още по-голямо облекчение в размер на 12,000 лв. за всяко дете с 50 и над 50 на сто степен на увреждане. Това облекчение е валидно дори и в случай на смърт на детето, като се прилагат условията към датата на смъртта.

Безкасови Плащания

Законодателството стимулира безкасовите плащания, като предлага намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лв. при условие, че 100% от доходите са получени по банков път и са извършени безкасови плащания в размер на 80% или повече от тези доходи.

Данъчно облекчение за Намалена Работоспособност

Законът предвижда специални данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност от 50% и над 50%, които имат възможността да намалят своята данъчна основа със сумата от 7920 лв. Това облекчение е достъпно както през годината на установяване на намалената работоспособност, така и през годината на изтичане на срока на експертното решение.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close