Лихвите и как те влияят на вноските


Процент на лихва

В света на кредитите, лихвеният процент е един от най-важните фактори, който определя общата стойност на вашия заем.

Но как точно лихвата влияе на вашите месечни вноски и общата сума, която ще трябва да върнете? В тази статия ще разгледаме тези въпроси, за да ви помогнем да направите по-информирани финансови решения.

Какво представлява лихвеният процент?

Лихвеният процент е процентът, който банките или небанковите финансови институции начисляват върху основната сума на заема.

При кредит с фиксиран лихвен процент, банката няма право да променя лихвата за договорения срок, освен ако в договора за кредит не са упоменати специфични обстоятелства, при които това е възможно. Обикновено, при ипотечни кредити с фиксиран лихвен процент, лихвата е фиксирана за определен период (например една, две или три години), след което преминава в променлива.

Променливият лихвен процент се състои от референтен лихвен процент (РЛП) и фиксирана рискова надбавка. РЛП може да се променя според определени показатели, като например средни лихви по депозити или основния лихвен процент на БНБ. Банките следват строга методика за изчисляване на РЛП, която е описана в договора за кредит и не могат да я променят едностранно.

Накратко:

  • Фиксираният лихвен процент остава непроменен през целия срок на кредита
  • Променливият може да варира в зависимост от пазарните условия.

Влиянието на лихвения процент върху месечните вноски

Лихвеният процент играе решаваща роля за размера на месечните вноски по кредити.

Когато лихвеният процент е нисък, общата сума на лихвите, които заемополучателят трябва да плати върху основната сума на кредита, също е по-ниска, което води до по-ниски месечни вноски. Обратно, високият лихвен процент увеличава общата сума на дължимите лихви, което повишава месечните вноски.

Важно е да се отбележи, че дори малка промяна в лихвения процент може да има значително влияние върху общата сума, която трябва да се върне, особено при кредити с дълъг срок на изплащане.

Например, ако вземете кредит от 10,000 лева с лихвен процент от 5% на година, вашите месечни вноски ще бъдат по-високи в сравнение със същия кредит, но при 3% лихвен процент.

Общата сума за връщане

Важно е да се отбележи, че лихвеният процент също влияе на общата сума, която ще трябва да върнете над основната сума на кредита. При по-висок лихвен процент, общата сума, която ще платите през периода на кредита, значително се увеличава.

Това означава, че кредитът ще ви струва повече в дългосрочен план.

Стратегии за управление на лихвения процент

Важно е да търсите възможности за намаляване на лихвения процент. Това може да включва:

  • Търсене на конкурентни оферти от различни банки
  • Рефинансиране: Рефинансирането на съществуващ кредит може да намали лихвената ставка и, съответно, месечните вноски.
  • Преговори за условията на кредита: Кредитополучателите могат да преговарят условията на своя кредит, включително лихвения процент, особено ако имат добра кредитна история.
  • Поддържане на краткосрочни позиции: Кредитополучателите могат да избегнат риска от дългосрочно повишаване на лихвените проценти, като заемат средства за по-кратки периоди.

Права на банките за промяна на лихвените проценти

В контекста на правата на банките да променят лихвените проценти, важно е да се знае, че те могат да го правят само в рамките, определени от методиката за изчисляване на референтния лихвен процент и условията, записани в договора за кредит.

С регулациите, въведени след 2014 година, банките са ограничени в своята свобода да променят процентите произволно и трябва да следват ясни, обективни показатели.

Защита на потребителите при ипотечен кредит

Относно въпроса дали банката може да вземе имота при редовно изплащане на кредита - отговорът е "не".

Банката има право да предприеме действия за присвояване на имота само при просрочени плащания и след като са изчерпани всички други опции за възстановяване на задълженията.

В случай на затруднения, е важно кредитополучателят да търси диалог с банката за намиране на възможни решения като удължаване на срока на кредита, уговаряне на гратисен период и други мерки.

Разбирането на лихвения процент и неговото въздействие върху кредитите е от съществено значени. Било то за фиксирана или променлива лихва, изборът може да има дългосрочни финансови последствия за вашите месечни вноски и общата сума, която ще трябва да върнете. Важно е да сте информирани и да подхождате с разум към вземането на кредит, като внимателно разгледате всички налични опции и стратегии за управление на лихвените проценти.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close