Ниските лихвени проценти, инфлацията и ковид стимулират взимането на кредит


Ниските лихвени проценти, инфлацията и ковид стимулират взимането на кредит

Днес хората, които търсят финансиране и отговорярат на условията на банките, са в добра позиция. Добра поради факта, че лихвените проценти по кредитите все още се задържат на безпрецедентно ниско равнище. Според отчетите на БНБ, през декември 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове е 8.55% (годишният процент на разходите (ГПР) – 9.04%), а при жилищните кредити в левове средният лихвен процент е 2.62% (ГПР – 2.86%).

При тези благоприятни лихвени равнища за много от българите е привлекателно да вземат кредит. Заедно с ниските лихви вземането на кредит точно днес се стимулира и от няколко допълнителни условия:

Инфлацията и усещането за инфлация – на 18.01.22. г. Националният Стистически Институт отчете годишна инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. от 7.8%. Отделно, несигурността и напрежението покрай цените на газта и електроенергията генерират допълнително очакване за инфлация. Инфлационните очаквания са подкрепени и от спекулирането около приемането на България в Еврозоната и прогнози за сътресения и повишение на цените при преминаване от лев към евро.

Не е за подценяване и факта, че при наличие на спестявания в домакинствата, депозитът в банковите институции се оказва неизгоден поради ниските лихвени проценти. В такива ситуации традиционно българинът инвестира средства в имоти, за които често е необходимо допълнително финансиране (кредитиране);

Не на последно място значение има и Ковид пандемията, която остави цели бизнеси дълго време затворени, доведе до загуба на работа и необходимост от допълнителни средства за някои домакинства. Заедно с това пандемията предизвика друга част от хората да се преориентират към по-големи жилища, които да изпълняват функцията и на офис, а също и да предприемат ремонти по време на локдаун.

Всичко това води до нарастването на потреблението на кредити. Според статистиката на БНБ кредитите на домакинствата в стойност от 2015 година до 2021 година са се увеличили като в края на 2021 година надвишават 28 млн. лв.

credits-table.png

И макар че данните показват, че през 2021 г. броят на кредитите на домакинствата намалява на годишна база с 2.4%, то размерът им нараства с 11.8%, което покзва, че се увеличава сумата на усвоените кредити.

Определено ниските лихви и сегашната ситуация в страната стимулират кредитната активност на хората. Важно е обаче всеки кредитоискател да отчита възможностите за покриване на вноските по кредита, за да не изпада в затворения кръг на задлъжнялост и да се възползва най-пълноценно от условията на средата.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли