За предимствата на маркетплейс платформите


За предимствата на маркетплейс платформите

От 2018 г. до днес продажбите през маркетплейс платформите в глобален план надвишават тези на електронните магазини. Анализ на Digital Commerce 360 показва, че през 2020 г. марктеплейс платформите реализират 62% от глобалните уеб продажби, а според Statista продажбите на първите 100 маркетплейси нарастват средногодишно с 22%.

Маркетплейсите са дигитални платформи, които създават екосистеми с инфраструктура за взаимодействие на продавачи и купувачи, улесняваяща обмена на стоки, услуги, информация и плащания.


Три са основните функции на маркетплейс платформите:

 1. Свързване на купувачи и продавачи (определяне на продуктовия асортимент, предоставяне на информация за цени и ценови сравнения, синхронизиране на търсенето на потребителите с продажбените оферти);
 2. Подпомагане на транзакциите (логистика, трансфери на плащания, трансфер на доверие);
 3. Осигуряване на институционална инфраструктура (правна, регулаторна и др.)

Двигател на интензивното развитие на модела на макетплейс платформите са неговите предимства. Предимствата са и за двата вида участници: доставчиците на продукти и клиентите.


Предимствата за доставчиците на продукти:

 1. Изградена електронна инфраструктура, опростено управление;
 2. Ниски бариери за навлизане;
 3. Минимизиране на разходите;
 4. Постигане на икономия от мащаба и по-голяма ефективност;
 5. Разпознаваемост;
 6. Трансфер на доверие;
 7. Бърз достъп до много клиенти, използване на съществуващ трафик;
 8. По-бързо и лесно навлизане на международния пазар;
 9. Получаване на повече информация за клиентите;
 10. Изградена платежна система;
 11. Логистична подкрепа;
 12. Достъп до иновативни решения;
 13. Добър канал за експериментиране и тестване на продукти.

Предимствата за клиентите, търсещи продукти:

 1. Богат избор от продукти в широк обхват от продуктови категории на различни доставчици (One-Stop Shopping);
 2. Разпознаваемост;
 3. Възможност за лесни ценови сравнения;
 4. По-ниски разходи за търсене на информация;
 5. Ефикасност на пазаруването (покупки с един клик, запаметени данни и др.);
 6. Изградено доверие, по-голяма увереност на потребителите в сделките;
 7. По-голяма безопасност на транзакциите (програми за защита на клиентите);
 8. Достъп до атрактивни програми за лоялност;
 9. Натрупани отзиви от други потребители в платформата.

Бурното развитие на маркетплейс платформите ще продължи и в бъдеще с натрупване на опит, нови вариации и диверсификация. Бизнес моделът, базиращ се на дигитализацията, промените в потребителското поведение и информационната среда, трансформира естеството на обмен и създава атрактивни възможности за свързване на доставчици с клиенти.


Източник: ЕЛЕКТРОННИЯТ МАРКЕТПЛЕЙС КАТО КЛЮЧОВ БИЗНЕС МОДЕЛ В ТЪРГОВИЯТА, В. Гълъбова, Научни трудове на УНСС, 2/2021

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close