+359 894 42 11 61

Промяна на фонд за допълнително осигуряване

Универсалните фондове (втори осигурителен стълб)

В универсалните фондове (втори осигурителен стълб) подлежат на задължително осигуряване всички родени след 31 декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква от момента, в който лицето започне работа за първи път, като в рамките на 3 месеца то следва да направи избор на универсален пенсионен фонд. В случай че този срок не бъде спазен, лицето се разпределя служебно на лотариен принцип. Вноската за УПФ е в размер на 5 на сто от брутното трудово възнаграждение определена в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е за сметка на работодателя (2,80 на сто) и на осигуреното лице (2,20 на сто). Осигуряването в универсален фонд дава право на допълнителна пожизнена пенсия, която се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната от първия стълб. Пенсионните осигуровки са в размер на 19,80 на сто и се разделят между ДОО (съответно 14,80 на сто) и в универсален пенсионен фонд (5 на сто). Cмиcълът нa тoзи „втopи cтълб“ e чacтнитe пeнcиoннoocигypитeлни дpyжecтвa дa инвecтиpaт cъбpaнитe cpeдcтвa от индивидyaлните пapтиди и дa peaлизиpaт дoxoднocт, ĸoятo дa ce разпредели и в последствие да се oтpaзи в размера нa бъдeщaтa пeнcия. Koлĸoтo пo-yдaчнa e инвecтициятa, тoлĸoвa дoxoднocттa пo личнaтa пapтидa щe бъдe пo-гoлямa. Универсалните пенсионни фондове са девет: УПФ "Доверие" , УПФ "Съгласие", УПФ "ДСК-Родина", ЗУПФ "Алианц България", "Ен Ен УПФ", УПФ "ЦКБ-Сила", "УПФ-Бъдеще", УПФ "Топлина" и УПФ "Пенсионно-осигурителен институт".

Универсален пенсионен фонд „Доверие“

Универсален пенсионен фонд „Доверие“ е предпочитан избор за родените след 31.12.1959 г. Към края на деветмесечието на 2020 г. в него, за допълнителна пожизнена пенсия, се осигуряват 979 908 души, което представлява пазарен дял от 25,50%.

Управляваните нетни активи са 3 598 124 хил. лв., което представлява пазарен дял от 25,66%.

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при умерено ниво на риск.

Подробна информация за доходността на фонда можете да видите тук, всички стойности на дялове можете да видите тук.

Ние можем да разкажем повече за пенсионните фондове и да помогнем в избора. Задайте ни въпрос!