Две успешни стратегии за изплащане на кредит
След преминаването през процеса на търсене на най-добрия кредит, настъпва момента на неговото изплащане.

Изплащането на кредити е важна и неотложна финансова задача, пред която много от нас се изправят.

Без значение дали става дума за кредитна карта, ипотека, потребителски кредит или лизинг, процесът на изплащане изисква внимание, планиране и финансова отговорност.

В следващите редове ще научите повече за двата най-популярни подхода за планиране при изплащане на задължения, които ще Ви помогнат да започнете да градите финансова стабилност и увереност.

Стратегията "Лавина"

Стратегията "Лавина" е метод за управление на дълговете, който се фокусира върху минимизирането на общия лихвен разход и по-бързото изплащане на кредитите.

В основата си, тя предполага изплащането на дълга с най-висока лихва първо, като същевременно правите плащания по останалите кредити, докато целият дълг бъде изплатен.

Идеята е да повтаряте този процес, докато всички кредити бъдат погасени. Този метод цели да реализирате спестявания, като се отървете първо от най-скъпия дълг.

Ето как лесно да приложим тази стратегия:

Бюджетирайте месечна сума, която можете да отделяте за погасяване на заеми

Съберете на едно място информация за всичките си кредити, която включва оставащата сума на кредита, лихвения процент и размера на вноските

Подредете в намаляващ ред кредитите по лихвен процент. Това ще Ви позволи да идентифицирате кредитите с по-високи лихвени проценти, които трябва да се приоритизират

Заделете сумата за вноски по всички кредити, за да избегнете забавяне на плащанията и влошаване на кредитната история

Добавете остътъка от бюджетираната сума в погашение на най-скъпия кредит. Целта е да намалите общия лихвен разход върху този кредит

Продължавайте описания цикъл до пълното изплащане на кредитите. След като погасите първия, прехвърлете допълнителните средства към следващия с най-висока лихва и следвайте този процес до изплащане на всички задължения.

За да илюстрираме написаното, нека разгледаме следния пример:

Да приемем, че нашият списък от задължения съдържа следните кредити:

Кредитна карта със задължение 1000лв. и годишна лихва 18%

Кредитна карта със задължение 2500лв. и годишна лихва 16.50%

Лизинг на автомобил в размер на 15000лв. и годишна лихва 6.50% и

Потребителски кредит в размер на 4000лв. и годишна лихва 5%.

Тъй като кредитната карта с баланс 1000лв. е с най-висок лихвен процент, започваме да прилагаме стратегията „Лавина“ от нея.

След това преминаваме на кредитната карта с баланс 2500лв. и продължаваме по този модел до пълното изплащане на кредитите.

Стратегията "Лавина" е подходяща когато имате финансови възможности за допълнителни плащания. Тя има за цел да Ви помогне да изплатите дълговете си по-ефективно и по-бързо, като се концентрирате върху кредитите с по-високи лихвени проценти и по този начин спестите пари от лихви.

Стратегията „Снежна топка“

За разлика от стратегията „Лавина“, стратегията „Снежна топка“ е по-широко разпространен метод за управление на дълговете, който приоритизира изплащането на най-малкото задължение първо.

Тя може да не Ви спести лихви, но може да бъде чудесен мотиватор, който разчита на инерция в изплащането.

Стратегията също води до намаляване на броя на кредитите, който в чести случаи е решаващ при отпускането на нов заем.

Стратегията „Снежна топка“ може да бъде приложена в шест лесни стъпки:

Бюджетирайте месечна сума, която можете да отделяте за погасяване на заеми

Съберете на едно място информация за всичките си кредити, която включва оставащата сума на кредита, лихвения процент и размера на вноските

Подредете в нарастващ ред кредитите по оставащо задължение. Това ще Ви позволи да идентифицирате кредитите с по-ниски задължения, които трябва да се приоритизират

Заделете сумата за вноски по всички кредити, за да избегнете забавяне на плащанията и влошаване на кредитната история

Добавете остътъка от бюджетираната сума в погашение на най-малкия кредит

Продължавайте този цикъл до пълното изплащане на първия кредит. След като го погасите, прехвърлете допълнителните средства към следващия кредит с най-ниска остатъчна сума и продължавайте този процес до изплащане на всички кредити.

Прилагането на тази стратегия е мотивиращо, защото:

  • резултатите са бързи
  • предоставя психологическа стимулация
  • чувство за постижение
  • дълговете намаляват и прогресът е видим

Фокусирайки се върху една постижима цел, методът намалява стреса и притеснеието за справяне с цялото задължение наведнъж.

Известен недостатък на подхода е, че фокусирайки се в изплащане на най-малките кредити може да изостане плащането на най-скъпите кредити, което води до по-високи разходи.

Коя стратегия да изберем?

При всички положения, комбинирането на описаните две стратегии в течение на времето може да даде най-оптимален резултат, защото изборът на удачен метод за погасяване на кредити зависи от финансовата ситуация и целите на отделния човек.

Към тях можем да добавим и стратегията „Снежинка“, която успешно се съвместява и с двата, като идеята при нея е да правите малки погасения, когато имате непланирани допълнителни приходи, като бонус от работата, възстановяване на данъци или паричен подарък.

Независимо от увереността, която предлатат описаните методи, винаги е добре да се консултирате с финансов съветник или специалист, който да Ви помогне да определите най-подходящата за Вас стратегия, тъй като той е запознат с текущите специфики и тенденции на пазара.

Тази услуга е безплатна и много ценна за да Ви помогне да структурирате действията си в правилната посока към пълното и навременно погасяване на задълженията.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли