Кои са четирите най-популярни застраховки?
Застраховките са важна част от нашия живот, като ни предоставят финансова защита при неочаквани събития. Разбирането на основните видове застраховки е от съществено значение, за да можем да вземаме информирани решения и да се чувстваме по-сигурни.

Нека разгледаме някои от най-разпространените видове застраховки!

Автомобилни застраховки:

Най-популярните автомобилни застраховки са застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и КАСКО, които осигуряват покрития при пътни инциденти и/или щети върху превозното средство.

Застраховката гражданска отговорност е задължителна в България и покрива причинени вреди на трети лица, като резултат от нашите действия или бездействия. Въпреки че застраховката гражданска отговорност предоставя широко покритие, има определени изключения, като например умишлено причинени щети или щети, в сведствие на извършване на престъпление, шофиране в нетрезво състояние, напускане на мястото на инцидента и други, за което следва да сме внимателни. Собственици на моторни превозни средства без сключена валидна застраховка гражданска отговорност, могат да бъдат глобени  от 400 до 600 лв. за физически лица и от 2 000 до 5 000 лв. за юридически. При повторно нарушение глобите скачат драстично – за физически лица 2000 лв., а за юридически – 10 000 лв.

Застраховката КАСКО, от своя страна, осигурява покритие за ремонт на автомобила, ако той бъде участник в пътно-транспортно произшествие. Това включва както причинените от Вас щети, така и щетите, причинени от други участници в произшествието. Застраховката покрива и щети, причинени от вандализъм, от кражба на автомобила или негови части, от природни бедствия като наводнения, обилни валежи, градушки и пожар.

Някои застрахователи предлагат комбинирана застраховка на автомобила с различни покрития по избор на клиента, които включват характерните защити за двете застраховки, описани по-горе.

Имуществени застраховки:

Имуществените застраховки предлагат покритие за движимо и недвижимо имущество като сгради, апартаменти, бизнес обекти и обзавеждането в тях. Те включват защита на имуществото от пожар, кражба, повреди от природни бедствия и други рискове, които могат да доведат до загуби. Това означава, че ако се случи щета върху вашия дом, сграда или имуществото в тях, застрахователната компания ще Ви помогне да покриете разходите за възстановяване или ремонт. Важно покритие е защитата на имуществото на трети лица – съседите Ви, в случай че щетата е предизвикана от Ваша инсталация.

Вашите дом, имот и обзавеждане са вероятно значителни инвестиции. Застраховката на имущество Ви помага да защитите тази инвестиция, като Ви предоставя покритие в случай на загуба или щета. Така можете да ползвате Вашия имот спокойно, като знаете, че сте защитени от възможни рискове.

В някои случаи застраховката на имущество може да бъде задължителна. Например, ако вземате ипотека за покупка на имот, банката може да изисква от Вас да имате застраховка на имуществото за периода на кредита. Обсъдете с кредитора си оптималните покрития, които ще удовлетворят и двете страни.

Професионални застраховки:

Сключването на професионална застраховка е от съществено значение за бизнеса Ви и за Вашия професионален статут. Тя предоставя защита в случай на грешки, пропуски или небрежност във Вашата професионална дейност и покрива искове и компенсации, които могат да възникнат поради причинени щети или загуби на клиентите или други заинтересовани страни. Професионалната застраховка може да помогне да запазите добрата си репутация и доверието на клиентите. Ако възникне проблем или спор с клиент или друга страна, наличието на застраховка може да покаже, че сте грижовни професионалисти, готови да поемете отговорността за своите действия, което от своя страна може да доведе до по-дълготрайни и успешни бизнес взаимоотношения.

За някои професионални групи, застраховката Професионална отговорност е задължителна. Такива в България са лекари и здравни работници, адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители, счетоводители и финансови консултанти, архитекти и инженери.

Здравни застраховки:

Здравните застраховки осигуряват медицинско покритие и финансова защита при здравословни проблеми. Те включват покритие за хоспитализации, консултации при лекари, лекарства и други медицински услуги. Играят важна роля в осигуряването на достъпна и качествена медицинска грижа. Здравните услуги могат да бъдат изключително скъпи, особено в случаите на сериозни заболявания, операции или неотложни медицински случаи. Посредством застраховката Вие получавате възможност да се консултирате с лекари, да правите редовни прегледи и да получавате необходимото лечение, без да се притеснявате за финансовите последици. Наред с това, застрахованият получава досъп до профилактични прегледи и лечение при неочаквани събития, като спешни операции, болничен престой или спешни посещения при лекар.

Частен случай на здравна застраховка е добре познатата ни застраховката при пътуване в чужбина. Обичайно полицата дава достъп до глобална мрежа от хиляди болници и доктори в цял свят за безкасов преглед в чужбина, както и до  централа за денонощно съдействие при спешни случаи и асистанс на български език 24/7 отвсякъде. Застрахователните компании предлагат различни планове и опции за здравни застраховки, което Ви позволява да изберете този, който най-добре отговаря на Вашите нужди и възможности. Можете да избирате между различни нива на покритие и мрежи от доставчици и услуги.

Съвет: При сключване на застраховки, използвайте експертното познание на застрахователен брокер, който има достъп до широка гама от застрахователни компании и продукти! Той може да Ви предложи най-подходящите варианти, сравнявайки различните предложения по цена, покритие и условия. Така ще получите най-доброто предложение, което отговаря на Вашия бюджет.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close