+359 894 42 11 61

Застраховки Автомобил

Нашите онлайн предложенияДопълнителни услуги

Автомобилното застраховане е най-големия бранш във всяко едно застраховане в целия свят и има най-висок относителен дял. Широко познати са четири основни вида застрахователни продукта - „Автомобилно каско” (Автокаско), „Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Зелена карта”, „Застраховка Злополука на лицата в автомобилите”, „Застраховка Отговорност на шосейния превозвач”.

Видове

Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна застраховка за всеки притежател на МПС, което е в движение и е регистрирано на територията на Република България.

Застраховката покрива вреди, които застрахованият е причинил на трети лица и за които им дължи обезщетение. Това означава, че ако водачът на автомобила нанесе вреда на чужда собственост или някой бъде наранен, застрахователната компания ще обезщети пострадалите вместо него.

Застраховани лица са собственикът на МПС, посочен в застрахователната полица, както и всяко лице, което използва МПС на законно основание.

Застраховка КАСКО

Застраховка „Автокаско” е доброволна застраховка, предназначена за собственици и ползватели на моторни превозни средства (МПС) с българска регистрация, която осигурява защита на автомобила, независимо дали събитието е настъпило по вина на водача или не.

„Автокаско на автомобила” покрива пълна или частична повреда на застрахованото превозно средство вследствие на събития като ПТП, природно бедствие, кражба.

В зависимост от условията на избраната застрахователна компания, застраховката може да бъде с валидност на територията на България или да осигурява разширено покритие, включващо държавите членки на Европейския съюз (ЕС), държавите членки на Международното споразумение „Зелена карта”, територията на Република Турция.


Гражданска отговорност с отстъпка.
КЪМ ПРОВЕРКАТА