Застраховка Автокаско е доброволна застраховка, предназначена за собственици и ползватели на моторни превозни средства (МПС) с българска регистрация, която осигурява защита на автомобила, независимо дали събитието е настъпило по вина на водача или не.

„Автокаско на автомобила” покрива пълна или частична повреда на застрахованото превозно средство вследствие на събития като ПТП, природно бедствие, кражба.

От какво ви защитава полицата?

Основно покритие

Покритите рискове са групирани в клаузи и се различават при отделните застрахователи. Основните рискове включват:

 • щети при пътнотранспортно произшествие (ПТП)
 • щети, нанесени по време на престой или в паркирано състояние
 • кражба или грабеж на цялото МПС
 • пожар и експлозия
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • природни бедствия

По-важни изключения

 • щети, настъпили при управление на МПС от водач, без валидно свидетелство за управление от необходимата категория за правоуправление
 • щети, настъпили при управление на МПС от водач, който е под въздействие на алкохол, наркотици, упойващи вещества
 • повреди в резултат на техническа неизправност
 • всяко увреждане по детайлите, което е констатирано при застраховане на автомобила
 • щети на МПС, спряно от движение по установения ред или без валиден годишен технически преглед
 • умишлени действия или груба небрежност на застрахования
 • повреди при използването на автомобила извън регламентираната пътна мрежа, по участъци с повишен риск от увреждане, по затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци

Допълнителни покрития

Безплатно или срещу заплащане на допълнителна премия в покритието по застраховка „Автокаско” могат да бъдат включени:

 • пътна помощ при настъпване на произшествие на територията на България и автомобилен асистанс за чужбина

Често задавани въпроси

 • Как мога да изчисля цената на застраховка „Автокаско” за моя автомобил?

  Отговорете на няколко кратки въпроса в нашия онлайн чат и прикачете големия талон на автомобила, който искате да застраховате. Снимката трябва да бъде ясна, а изписаните текстове да се виждат достатъчно добре. В рамките на 2 работни дни ще получите трите най-добри пазарни предложения за застраховка.

 • От какво зависи цената на застраховка “Автокаско”?

  Цената на застраховката се определя спрямо характеристиките на автомобила като вид, марка, модел, година на производство, технически параметри на превозното средство, наличие на предходни щети или липсата на такива, предназначение/ за какво ще се използва.

 • Как се определя сумата, за която ще се застрахова автомобила (застрахователната сума по полицата)?

  Застрахователната сума се договаря между клиента и застрахователната компания, и зависи от характеристиките на автомобила. Важно е определената сума да съответства на действителната стойност на превозното средство към датата на сключване на застраховката.

  При договаряне на по-ниска сума, МПС-то ще бъде подзастраховано и при настъпване на застрахователно събитие обезщетението ще бъде намалено в пропорция, съответстваща на отношението между застрахователната сума по полицата и действителната стойност на автомобила.

  При определяне на застрахователна сума, по-висока от действителната стойност на МПС-то към датата на сключване на застраховката, отговорността на застрахователната компания отново ще бъде до действителната стойност на автомобила към датата на настъпилото събитие, съответно ненужно ще бъде платена по-висока застрахователна премия.

  При сключване на полица за нов автомобил, застрахователната сума се определя на база предоставена фактура за придобиване.

 • Какви са необходимите документи за да сключа застраховка „Автокаско”?

  Свидетелство за регистрация на МПС част I (голям талон на автомобила).

 • Мога ли да разсроча сумата на застрахователната премия?

  Да, освен еднократно, дължимата премия може да бъде платена на 2,3 или 4 вноски.

 • Кога влиза в сила сключената от мен застрахователна полица?

  Застраховката влиза в сила на избраната от Вас дата за начало на полицата и при изпълнени едновременно следните условия:

  1. платена застрахователна премия или договорената първа вноска от нея;
  2. извършен оглед и заснемане на автомобила съгласно изискванията на застрахователната компания.
 • Как ще получа своята застрахователна полица?

  Можете да изберете един от вариантите:

  • да подпишете документите на хартия, съответно да бъдат изпратени на посочен от Вас адрес с куриер за наша сметка или
  • да подпишете полицата дигитално, с квалифициран електронен подпис и документите да Ви бъдат изпратени по имейл.
 • Мога ли да избера как ще бъдат отстранени щетите на автомобила в случай на застрахователно събитие?

  При сключване на застрахователен договор, в зависимост от условията на избрания застраховател, възрастта на автомобила и договорената застрахователна сума, се предлагат следните варианти за обезщетение при настъпило застрахователно събитие:

  • Официален сервиз – покриват се разходи за ремонт на автомобила в сервиз на официален представител за България или съгласно представени оригинални фактури.
  • Доверен сервиз – покриват се разходи за ремонт в доверен сервиз на застрахователя или съгласно представени оригинални фактури.
  • Експертна оценка – размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя на база експертна оценка от страна на застрахователя.

Застрахователни документи

Преди да сключите застраховката е необходимо да се запознаете с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли