ЛОШО ЦКР, ЛОШО ЦЕКЕРЕ ИЛИ ЛОШО ЦЕКАРЕ?


ЦКР

Кой израз е правилно да използваме и защо?

Отговорът е: нито един от трите.

Въпреки, че изразът ЛОШО ЦКР и производните му, е неправилен (по-долу ще обясним защо), той е широко използван както от хората, така и от някои финансови институции, като синоним на КРЕДИТНА ИСТОРИЯ или КРЕДИТЕН СКОРИНГ.

По същество, абревиатурата ЦКР означава Централен кредитен регистър.

Това е централизирана информационна система, поддържана от БНБ, която съдържа данни за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити в България.

Регистърът съдържа информация за 60 месеца назад от текущата дата.

В тази връзка, „Имам лошо ЦЕКЕРЕ“ и „Отпускам заем на клиенти с лошо ЦКР“ са изрази, които звучат объркано и е добре да избягваме.

Правилно е и звучи съвсем по-добре да се каже: „Имам влошена кредитна история“ и „Отпускам заем на клиенти с влошен кредитен скоринг“.

След като минахме през буквалния смисъл на израза, можем да се фокусираме върху практичната страна на въпроса

Нека продължим с някои полезни факти и съвети.

Какво значи добра кредитна история?

Всички кредитиращи институции подават ежеседмична информация към ЦКР за новоотпуснатите кредити и ежемесечна – за всички активни кредити.

Месечните отчети се подават до 15-о число на месеца следващ периода на отчитане и съдържат детайлна информация за отпусната и усвоена сума, редовни и просрочени задължения, дни на забава на плащанията.

Това означава, че ако сме направили погашение на задължение на пето число от текущия месец, то ще бъде видимо в регистъра след петнайсети на следващия месец.

Добрата кредитна история се формира при спазване на падежните дати от погасителния план с максимално закъснение от няколко дни (във всички случаи, по-малко от 30).

Липсата на кредитна история не е равно на добра кредитна история, тъй като не носи информация на кредитора за историческо поведение за плащане. Може да чуете осем съвета за изграждане и поддържане на добра кредитна история на сайта на CREDiPORT.

Какво да предприемем, за да не влошим кредитната си история?

Навременното изплащане на задълженията ни по кредити е важно за да поддържаме добър статус в ЦКР, което е определящо при решенията на банките за отпускане на кредит.

Добрата кредитна история ни дава достъп до предложения от много кредитори на преференциални цени. В живота, обаче, често се случва непредвидени събития да осуетят плановете ни и да се изправим пред финансови кризи и затруднения.

Първото нещо, което е добре да предприемем, преди да е настъпил падеж, който не можем да обслужим, е да се свържем с кредитора и да обсъдим възможностите за отлагане на плащането или преструктуриране на погасителния план.

Друга добра възможност е да помислим за рефинансиране с по-висока сума и по-дълъг срок, което да ни даде финансово спокойствие и гаранция за навременно изплащане. В този случай, консултация с утвърден кредитен посредник ще е от полза, тъй като той е запознат с условията на пазара в детайли и ще може да предложи най-здравословния начин за справяне със ситуацията.

Ако все пак вече сме с лоша кредитна история, какво да направим?

На първо място е добре да направим справка за текущи задължения в ЦКР. Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка (БНБ) информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра.

Централната банка предоставя исканата информация чрез справка от този регистър в 14-дневен срок.

След това трябва да систематизираме и анализираме информацията, така че да сме наясно какви падежи предстоят, какви са остатъците по кредитите и какви лихви дължим по тях.

Сега вече, можем да изберем коя от тези две успешни стратегии за изплащане на кредит да приложим за да работи по-добре за нас.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли